Rumak: Trałka podnosi jakość drużyny

Zad­owolony z zakończenia negoc­jacji i trans­feru Łukasza Trał­ki był Mar­iusz Rumak. Opiekun Lecha Poz­nań przyz­na­je, że przyjś­cie do klubu takiego piłkarza jak były kap­i­tan Polonii Warsza­wa jest dużym wzmoc­nie­niem „Kole­jorza”.

- Po zakończe­niu sezon mówiłem, że liczyć się dla mnie wartość dodana, a nie śred­ni­a­cy. Trał­ka pod­nosi jakość drużyny i jeśli będzie grał na maksy­mal­nych możli­woś­ci­ach, to będzie bard­zo dobrym uzu­pełnie­niem naszego zespołu. Mamy w środ­ku pola dużą konkurencję, ale w tym, żeby osiągnął wyso­ki poziom moja i jego głowa – zaz­naczył trener.

- Cieszę się, że do nas dołączył. Ten trans­fer pozwala osiągnąć równowagę pomiędzy młodzieżą i bardziej doświad­c­zony­mi zawod­nika­mi. Ter­az Łukasz jest w sile wielu oraz, mam nadzieję, swoich umiejęt­noś­ci – pod­kreślił Rumak.

Jego zdaniem Łukasz Trał­ka to piłkarz o innej charak­terystyce niż Dim­itri­je Injac. – Wierzę, że da nam więcej sytu­acji do wyko­rzys­ta­nia jego potenc­jału i tego, gdzie będzie moż­na wyko­rzys­tać jego osobę. Łukasz może dać nam więcej niż Dima swoim wzrostem, jeśli będziemy anal­i­zować tę sytu­ację szerzej. Nie chci­ałbym jed­nak ich porówny­wać, bo obaj są bard­zo dobry­mi zawod­nika­mi – stwierdz­ił opiekun Lecha.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress