Rumak: Wielu trenerów przepadło, bo nie byli skorumpowani

rumak mariuszMar­iusz Rumak pod­czas poniedzi­ałkowego spotka­nia zmierzy się z drużyną prowad­zoną od dwóch tygod­ni przez Dar­iusza Wdow­czy­ka, szkole­niow­ca pra­wom­oc­nie skazanego za udzi­ał w pol­skiej korupcji. Za dwa dni ten tren­er powró­ci na ławkę tren­er­ską.

- Gdy dowiedzi­ałem się o tym, że Wdow­czyk został trenerem Pogo­ni pomyślałem o wszys­t­kich tren­er­ach, którzy przepadli, bo nie byli sko­rumpowani. O dobrych tren­er­ach, którzy mieli warsz­tat, ale ze wzglę­du na pro­ces sprzedawa­nia i kupowa­nia meczów nie zaist­nieli - mówi opiekun Lecha. - Wielu z nich nie ma dzisi­aj w piłce, bo grali czys­to i nie osią­gali wyników. Tren­era bronią tylko wyni­ki — kon­tynu­u­je szkole­niowiec.

Pod­kreśla on jed­nocześnie, że nie ma zami­au osądzać Dar­iusza Wdow­czy­ka. — Nie jestem od tego, by pięt­nować go za błędy. Tren­er został ukarany, dosta­je nową szan­sę, a ter­az może obron­ic się swo­ją pracą - kończy Rumak.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress