Skąd pomysł z podwieszonym Tonewem?

We wczo­ra­jszym meczu z Koroną bard­zo dobrze zagrał Alek­san­dar Tonew, który długi­mi frag­men­ta­mi był wyróż­ni­a­ją­cym się zawod­nikiem Lecha i motorem napę­dowym swo­jej drużyny. Dość nieoczeki­wanie wys­tąpił na pozy­cję środ­kowego pomoc­ni­ka, pod­czepi­onego pod napastnika.

- On tak gra w swo­jej reprezen­tacji, zna tę pozy­cję. Wiedzieliśmy też, że środ­kowi obroń­cy Korony nie dys­ponu­ją szy­bkoś­cią i łat­wo ich wyciągnąć z linii defen­sy­wnej - przyz­nał Mar­iusz Rumak, po meczu w Kiel­cach.  - Spróbowal­iśmy tego ustaw­ienia w pier­wszej połowie w drugiej zmie­nil­iśmy. Szukaliśmy wtedy innych rozwiązań — dodał.

Buł­gar w drugiej połowie spotka­nia z Koroną zdobył efek­towną bramkę po uderze­niu z dys­tan­su i dał impuls swoim kole­gom z drużyny do tego, aby wal­czyć o korzystne rozstrzyg­nię­cie w tym spotka­niu. Tonew w poprzed­nim meczu pojaw­ił się na boisku dopiero w drugiej połowie i zal­iczył słab­szy wys­tęp. Tym razem jed­nak jego gra była zgoła inna.

- Taki klub jak Lech ma wielu dobrych zawod­ników. Zawsze pow­tarza­łem, że dla mnie liczy się cała osiem­nast­ka i jeśli ktoś usiądzie w jed­nym meczu, to nie znaczy, że jest słab­szy. Może zagrać za chwilę, w następ­nym meczu — zaz­nacza tren­er Lecha. - Nie ma pewnoś­ci, że wyjdziemy tak samo, na to zwracałem już uwagę. Tren­er Kafars­ki miał prob­lem, bo nie wiedzi­ał jak zagramy, a za tydzień tren­er Janas też nie będzie wiedzi­ał. Mamy być nieprzewidy­wal­ni, to ma być nasz atut — dodał.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress