Sparingpartner z Lichtensteinu czy Szwajcarii?

Pod­czas obozu w Hisz­panii Lech zagra spotkanie kon­trolne z FC Vaduz. Klubem o dość ciekawej his­torii. Bo choć „Kole­jorz” ostat­nio częs­to gry­wa sparin­gi z zespoła­mi gry­wa­ją­cy­mi w europe­js­kich pucharach, to trud­no znaleźć taki, który wys­tępu­je w drugiej lidze i zdoby­wa reg­u­larnie puchar kra­ju, awan­su­jąc tym samym na europe­jskie salony.

Takim zespołem jest właśnie FC Vaduz. Ta ekipa tri­um­fu­je nieprz­er­wanie od 1998 roku w Pucharze Licht­en­steinu, choć nie gry­wa w swoim kra­jowych roz­gry­wkach. Została zgłos­zona do wys­tępów w Szwa­j­carii i tak gra w II lidze.

Powo­dem zgłoszenia tej drużyny do szwa­j­carskiej Chal­lenge League jest prob­lem ze stworze­niem pro­fesjon­al­nej ligi Licht­en­steinu, do którego pod­czas pró­by jej stworzenia zgłosiły się cztery drużyny. Wszys­tkie poza FC Vaduz były druży­na­mi ama­torski­mi. Dlat­ego też ryw­al Lecha pod­czas obozu w Hisz­panii zde­cy­dował się na udzi­ał w roz­gry­wkach w Szwajcarii.

Tam jed­nak nie osią­ga wiel­kich sukcesów. Kil­ka razy udało mu się awan­sować do pier­wszej ligi, lecz to wszys­tko na co było stać tę drużynę, wygry­wa­jącą reg­u­larnie Puchar Licht­en­steinu, który zgod­nie z prawem UEFA jest prze­pustką do udzi­ału w europe­js­kich pucharach.

Pod­czas ostat­niego star­tu w Lidze Europy ta druży­na spraw­iła nie lada niespodziankę elimin­u­jąc w II rundzie Vojvod­inę Nowy Sad. W kole­jnej nie znalazła już sposobu na poko­nanie Hapoelu Tel Awiw.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress