Sporting Braga w europejskich pucharach

foto: scbraga.ptPoje­dyn­ki Lecha ze Sportingiem Bra­ga zbliża­ją się coraz szy­b­ciej. Nie będą to pier­wsze ważne mecze w europe­js­kich pucharach dla obu zespołów, ale drogę Lecha do tego dwumeczu znamy. Pora zająć się his­torią tegorocznych zma­gań naszego prze­ci­wni­ka – Sportin­gu Braga.

Bra­ga dostała możli­wość gry w europe­js­kich pucharach dzię­ki zaję­ciu drugiego miejs­ca w por­tu­gal­skiej Lidze Sagres – loka­ta ta dawała awans do trze­ciej rundy elim­i­na­cyjnej Ligi Mis­trzów. Był to spory sukces dla tego zespołu, biorąc pod uwagę, że wyprzedzili dwa zespoły ze „Świętej Trój­cy” por­tu­gal­skiego fut­bolu – Sport­ing CP i FC Porto.

W swoich pier­wszych meczach elim­i­na­cyjnych LM, Sport­ing trafił na słyn­ny szkoc­ki Celtic Glas­gow, już bez Artu­ra Boru­ca, za to z Łukaszem Załuską. Mimo, iż Celtic jest znacznie bardziej uty­tułowanym klubem, to szanse na awans obu zespołów były mniej więcej równe, może z niewielką przewagą Celtów.

Pier­wszy mecz zakończył się beza­pela­cyjnym zwycięst­wem Sportin­gu Bra­ga, który rozniósł Celtic aż 3:0, po bramkach Alana, Echiejile i Matheusa. Postaw­iło to klub z Glas­gow w bard­zo niepewnej sytu­acji. W w roze­granym tydzień później meczu było lep­iej, ale niewystar­cza­ją­co. Już po bram­ce Cesara było wiado­mo, że to Bra­ga zagra w IV rundzie – nie zmieniły tego nawet dwie bram­ki Celticu i poraż­ka 1:2.

W następ­nej rundzie rywalem Sportin­gu Bra­ga miała zostać niezwyk­le moc­na w ostat­nich lat­ach Sevil­la FC. Nie trze­ba chy­ba dodawać, że abso­lut­nym fawory­tem tego poje­dynku była Sevil­la, mają­ca w swoich szere­gach takich zawod­ników jak Jesus Navas, Luis Fabi­ano czy Kanoute. Mimo tego, na włas­nym tere­nie Sport­ing zagrał spoko­jnie, nie dał sobie wbić żad­nej bram­ki, co było podstawą.

W bonusie, bramkę dla Por­tu­gal­czyków zdobył nieza­wod­ny Matheus. Uważano to za szczęśli­wy dla Bra­gi zbieg okolicznoś­ci, połączenia dobrej orga­ni­za­cji w defen­sy­wie ze skutecznoś­cią Matheusa. Rewanż nie pozostaw­ił już jed­nak najm­niejszych wąt­pli­woś­ci – Sport­ing Bra­ga jest zespołem z którym zde­cy­dowana więk­szość klubów musi się liczyć. Kiedy Sport­ing strzelił w Sevil­li jako pier­wszy dwie bram­ki, po raz kole­jny nie było wąt­pli­woś­ci:  Czer­wono-Biali muszą zagrać w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

I choć cień szan­sy pojaw­ił się dla Hisz­panów, gdy ci wyrów­nali na 2:2, złudzenia nie pozostaw­ił Lima. Strze­la­jąc dwie kole­jne bram­ki, przy­p­ieczę­tował hat-tric­ka, na którego gospo­darze byli w stanie odpowiedzieć jedynie trafie­niem Kanoute w dolic­zonym cza­sie gry.

Losowanie wydawało się całkiem dobre – Sport­ing trafił na Arse­nal Lon­dyn, Szachtar Donieck i Par­ti­zan Bel­grad. Choć spodziewano się, że bezkonkuren­cyjny będzie Arse­nal, szanse na drugie miejsce dawano Szachtarowi i Sportingowi.

Już w pier­wszym meczu na Sport­ing spadł stras­zli­wy cios. Poraż­ka z Arse­nalem aż 0:6 była­by praw­ie najwyższą porażką w tegorocznej edy­cji, gdy­by nie wynik Żiliny, która prze­grała aż 0:7. Por­tu­gal­czykom ciężko było się pod­nieść po porażce i dru­gi mecz prze­grali również wysoko – 0:3 z Szachtarem.

To nie był wynik mogą­cy zach­wycić kibiców i ekspertów. Po dwóch kole­jkach staw­iano na to, że Bra­ga będzie out­siderem grupy i było to uza­sad­nione – 0 punk­tów i sto­sunek bramek 0:9 nie nas­tra­jał optymizmem fanów.

Przyszedł jed­nak dobry moment na odbi­cie się od dna grupy H – mecz z Par­ti­zanem Bel­grad. Po raz kole­jny na listę strzel­ców wpisali się Lima i Matheus, dając tym samym trze­cie miejsce w grupie. W rewanżu, Par­ti­zan w roli gospo­darza również spisał się fatal­nie, tracąc jed­ną bramkę po uderze­niu Moi­sesa Pinheiro.

Dało to już gwarancję Sportin­gowi, że będą grali także wios­ną, ponieważ Par­ti­zan nie miał już szans ich dogo­nić. Tra­cili w tym momen­cie trzy punk­ty do Szachtaru i Arse­nalu, więc Por­tu­gal­czy­cy mieli jeszcze nadzieję na awans do dal­szej częś­ci gry w LM.

I ta nadzie­ja została także podtrzy­mana po rewanżowym meczu z Arse­nalem. Mimo całkiem dobrego dnia naszego bramkarza, Łukasza Fabi­ańskiego, nie udało mu się zatrzy­mać zde­cy­dowanie najlep­szego w szere­gach Bra­gi Matheusa, który pod koniec meczu dwoma trafieni­a­mi zapewnił zwycięst­wo swo­jej drużyny nad uty­tułowanym zespołem z Anglii. W tym momen­cie awans mogła im zapewnić poraż­ka lub remis Arse­nalu ze zde­cy­dowanie naj­gorszym Par­ti­zanem, przy zwycięst­wie z Szachtarem. Nieste­ty, dla Bra­gi, żaden warunek nie został spełniony i Szachtar gład­ko pokon­ał wicemistrza Por­tu­galii 2:0. Wynik ten dał Sportin­gowi Bradze trze­cie miejsce, z dziewię­cioma punk­ta­mi przewa­gi nad ostat­nim Partizanem.

Jak więc wyraźnie widać – nasz najbliższy prze­ci­wnik nie należy do poten­tatów europe­jskiej pił­ki i, mimo niewąt­pli­wej klasy rywala, Lech jak najbardziej ma szanse na wyjś­cie zwycięsko z tego dwumeczu. W końcu nie moż­na porówny­wać Juven­tusu czy Man­ches­teru City z FC Sevil­lą i Celti­ciem Glas­gow, z który­mi Lech miał pozy­ty­wny bilans punk­towy. Jeśli Lech zagra tak, jak z Man­ches­terem City bądź Juven­tusem, to może­my być pewni jed­nego – wiosenne europe­jskie puchary mogą się jeszcze przeciągnąć.

Sport­ing Bra­ga – Celtic Glas­gow 3:0

Bram­ki: Alan ’26, Echiejile ’76, Matheus ‘88

Bra­ga: Felgueiras, Rodríguez, Gar­cia, Echiejile, Madrid, , Moisés, Sali­no, Alan (90. Bar­bosa), Lima (66. Matheus), César

Celtic Glas­gow – Sport­ing Bra­ga 2:1

Bram­ki: Hoop­er ’52, Juarez ’79 – Paulo Cesar ‘20

Bra­ga: Felgueiras, Rodríguez, Gar­cia, Echiejile, Madrid (86. Paulão), Vand­in­ho, Moisés, Sali­no (90. Zé), Alan, César, Matheus (67. Lima)

Sport­ing Bra­ga – FC Sevil­la 1:0

Bram­ki: Matheus ‘62

Bra­ga: Felipe, Rodríguez, Gar­cia (46. Sil­vio), Echiejile, Vand­in­ho, Moisés, Aguiar (57. Lima), Sali­no, Alan, César, Matheus (75. Elton)

FC Sevil­la – Sport­ing Bra­ga 3:4

Bram­ki: Luis Fabi­ano ’60, Jesus Navas ’84, Kanoute ’90 – Matheus ’31, Lima ’58, ’85, ‘90

Felipe, Rodríguez, Echiejile, Sílvio, Vand­in­ho, Moisés, Aguiar (55. Lima), Sali­no, Alan, César (68. Paulão), Matheus (80. Elton)

Arse­nal Lon­dyn – Sport­ing Bra­ga 6:0

Bram­ki: Fab­re­gas ‘9, ’53, Arsza­w­in ’30, Chamakh ’34, Car­los Vela ’68, ‘84’

Bra­ga: Felipe, Rodríguez, Gar­cia, Sílvio, Viana (55. Mossoró), Vand­in­ho, Moisés,  Aguiar, Alan, César (70. Bar­bosa), Matheus (60. Lima)

Sport­ing Bra­ga – Szachtar Doniec 0:3

Bram­ki: Luiz Adri­ano ’56, ’72, Dou­glas Cos­ta ‘90

Bra­ga: Felipe, Rodríguez (36.Paulão), Gar­cia, Sílvio, Vand­in­ho (74. Mossoró), Moisés,  Aguiar, Sali­no (55.Lima), Alan, Paulo César, Matheus

Sport­ing Bra­ga – Par­ti­zan Bel­grad 2:0

Bram­ki: Lima ’35, Matheus ‘90

Felipe, Paulão, U. Echiejile, Sílvio, Madrid (73. Aguiar), Vand­in­ho, Moisés, Alan, Lima (87. Mossoró), César (69. Sali­no), Matheus

Par­ti­zan Bel­grad – Sport­ing Bra­ga 0:1

Bram­ki: Moisés ‘36

Bra­ga: Felipe, Rodríguez, U. Echiejile, Sílvio, Mar­cio Mossoró (50. Sali­no), Vand­in­ho, Moisés, L. Aguiar, Alan(68. A. Madrid), Paulo César, Matheus (88. Lima)

Sport­ing Bra­ga – Arse­nal Lon­dyn 2:0

Bram­ki: Matheus ’83; ‘90

Bra­ga: Felipe, Rodríguez, Gar­cia, Echiejile, Vand­in­ho (89. Viana), Moisés, Aguiar (80. Madrid), Sali­no, Alan, Lima (81. Elton), Matheus

Szachtar Donieck — Sport­ing Bra­ga 2:0

Bram­ki: Rat ’78, Luiz Adri­ano ‘83

Bra­ga: Artur, Rodríguez, Gar­cia, Aníbal, Sílvio, Vand­in­ho, Aguiar (72. Hugo Viana),  Sali­no (81. Bar­bosa), Alan (68. Lima), Paulo César, Matheus

Najskuteczniejsi strzel­cy: Matheus (6), Lima (4), Alan, Paulo Cesar, Echiejile, Moisés

Kursy na mecze Lecha

FCSB - Maccabi Tel Awiw

Liga Mistrzów

23/07/2024 19:30

UE Santa Coloma - Midtjylland

Liga Mistrzów

23/07/2024 20:00

Ferencvaros - The New Saints (TNS)

Liga Mistrzów

23/07/2024 20:00

Nottingham Forest FC - Millwall

Mecz towarzyski

23/07/2024 20:00

Dynamo Kijów - Partizan Belgrad

Liga Mistrzów

23/07/2024 20:00

FCSB - Maccabi Tel Awiw

Liga Mistrzów

23/07/2024 19:30

UE Santa Coloma - Midtjylland

Liga Mistrzów

23/07/2024 20:00

Ferencvaros - The New Saints (TNS)

Liga Mistrzów

23/07/2024 20:00

Nottingham Forest FC - Millwall

Mecz towarzyski

23/07/2024 20:00

Dynamo Kijów - Partizan Belgrad

Liga Mistrzów

23/07/2024 20:00

FCSB - Maccabi Tel Awiw

Liga Mistrzów

23/07/2024 19:30

UE Santa Coloma - Midtjylland

Liga Mistrzów

23/07/2024 20:00

Ferencvaros - The New Saints (TNS)

Liga Mistrzów

23/07/2024 20:00

Nottingham Forest FC - Millwall

Mecz towarzyski

23/07/2024 20:00

Dynamo Kijów - Partizan Belgrad

Liga Mistrzów

23/07/2024 20:00

FCSB - Maccabi Tel Awiw

Liga Mistrzów

23/07/2024 19:30

UE Santa Coloma - Midtjylland

Liga Mistrzów

23/07/2024 20:00

Ferencvaros - The New Saints (TNS)

Liga Mistrzów

23/07/2024 20:00

Nottingham Forest FC - Millwall

Mecz towarzyski

23/07/2024 20:00

Dynamo Kijów - Partizan Belgrad

Liga Mistrzów

23/07/2024 20:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.