Sposób na Ubiparipa? “On potrafi strzelać”

Kibiców Lecha może martwić ostat­nia dys­pozy­c­ja Vojo Ubi­pari­pa. Serb spisu­je się poniżej oczeki­wań i raczej mało wąt­pli­we, żeby udało mu się zapełnić lukę po Artiomie Rud­nevie. Sposobu na poprawę dys­pozy­cji tego napast­ni­ka stara się poszukać Mar­iusz Rumak.

- Ostat­nio przeglą­dałem his­torię tego zawod­ni­ka. Sprawdza­łem mate­ri­ały z Ser­bii i zauważyłem, że Vojo lep­iej się czu­je, kiedy gra przo­dem do bram­ki. Trze­ba znaleźć mu takie miejsce na boisku, żebyśmy mogli to wyko­rzys­tać, bo na razie gra na skrzy­dle i nie czu­je się tam kom­for­towo. Musimy nad tym popra­cow­ać, bo to zawod­nik, który potrafi strze­lać, co już kil­ka razy pokazał – uważa trener.

Dużym prob­le­mem Ser­ba jest bloka­da psy­chicz­na. - On musi poradz­ić sobie z tą sytu­acją w głowie. Nie trak­tu­ję tego w kat­e­go­ri­ach prob­le­mu, ale jeśli wszyscy będziemy tak mówić, to on może w to uwierzyć. Ja mogę go jedynie ukierunk­ować, nie mogę być men­torem w tej sytu­acji - pod­kreśla szkoleniowiec.

Ubi­parip w tym sezonie na boisku pojaw­ił się dziesięć razy, z czego trzy w wyjś­ciowym składzie. Zdobył tylko jed­ną bramkę.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress