01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
9dn.3godz.57min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Stałę fragmenty gry mają prawo martwić

trening sztab szkoleniowyWiele pra­cy przed startem ligi czeka jeszcze piłkarzy Lecha Poz­nań. I choć już od miesią­ca przy­go­towu­ją się oni do rundy wiosen­nej, a do jej początku pozostały nieco pon­ad dwa, to podopieczni Mar­iusza Ruma­ka popeł­ni­a­ją kil­ka błędów, które należy wyeliminować.

Zawod­ników trud­no rozliczać z wyników spotkań, to bowiem jedynie mecze kon­trolne, a w nich ważniejsze od wyników są pewne schematy, zachowa­nia i zgranie. Jed­nak, jeśli nie widać ich, to znaczy, że druży­na ma pewien prob­lem. Niewąt­pli­wie jed­nym z nich jest zachowanie zespołów pod­czas stałych frag­men­tów gry bitych przez rywali.

W ostat­nim meczu, w którym rywalem był Rapid Bukareszt, to właśnie po stałych frag­men­tach gry pod bramką Krzyszto­fa Kotorowskiego dzi­ało się najwięcej. Po nich też Rumu­ni zdoby­wali bram­ki. Przy­chodz­iło im to jed­nak ze zbyt dużą łat­woś­cią. Ten ele­men­ty gry martwi jed­nak nie tylko z per­spek­ty­wy ostat­niego meczu, ale w dłuższym okre­sie cza­su. W meczach kon­trol­nych piłkar­zom Lecha takie błędy zdarza­ły się już wcześniej.

- Mamy momen­ty gry tracimy kon­cen­trację i krycie — uważa Jerzy Cyrak, asys­tent szkole­niow­ca. Jed­nak sama kon­cen­trac­ja, to chy­ba za mało. Lechi­ci nie wiedzą jak się zachować, gdy pił­ka leci w ich pole karne. Mają prob­lem nie tylko z kryciem, ale także poruszaniem się we włas­nej szes­nastce. Oczy­wiś­cie na wyrokowanie przyjdzie pora, gdy zaczną się mecze o stawkę. Ter­az jedynie pracu­je się nad pewny­mi ele­men­ta­mi, ale nad­mier­na ilość błędów i bramek tra­conych po rzu­tach wol­nych bądź rożnych może martwić. I dzi­wne było­by gdy­by nie martwiła.

Licz­ba roze­granych meczów: 6

Licz­ba stra­conych bramek w okre­sie przy­go­towaw­czym: 11

Licz­ba bramek stra­conych przez stałe frag­men­ty gry: 4

Licz­ba bramek straonych po dośrod­kowa­ni­ach: 5

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.