07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.9godz.41min.
13.60 X3.50 21.91 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Sztab szkoleniowy testował ustawienia w ofensywie

Dla Lecha Poz­nań czwartkowe star­cie w europe­js­kich pucharach było dopiero trzec­im meczem od momen­tu rozpoczę­cie przy­go­towań do nowego sezonu. Ten fakt tren­er Mar­iusz Rumak postanow­ił wyko­rzys­tać na przetestowanie kilku ustaw­ień w for­ma­cji ofen­sy­wnej. Dlat­ego pod­czas wczo­ra­jszego meczu kil­ka razy mogliśmy zaob­ser­wować zmi­any na pozy­cji napast­ni­ka oraz skrzydłowych.

Spotkanie w wyjś­ciowym składzie rozpoczął Bar­tosz Ślusars­ki, który w pier­wszej połowie był najbardziej wysunię­tym zawod­nikiem „Kole­jorza”. Na skrzy­dłach wspier­ali go Ger­go Lovren­ci­cs z prawej strony boiska oraz Alek­san­dar Tonew po prze­ci­wległej stronie.

W prz­er­wie opiekun Lecha postanow­ił jeszcze bardziej wzmoc­nić siłę ofen­sy­wną swo­jej drużyny. Pod­wies­zonego w pier­wszej częś­ci spotka­nia Siergie­ja Kri­w­ca zmienił Vojo Ubi­parip, który dołączył w ataku do Bar­tosza Ślusarskiego. W tym momen­cie druży­na przeszła z ustaw­ienia 4–5‑1, w zasadzie dokład­nie z 4–2‑3–1 na 4–4‑2.

Niez­nacznie zmieniła się również rola Ger­go Lovren­ci­c­sa, który grał jeszcze wyżej, zostaw­ia­jąc sporo miejs­ca na grę Mateuszowi Możdże­niowi, który bard­zo częs­to wysoko podłączał się do akcji „Kole­jorza”. Podopieczni Mar­iusza Ruma­ka mogli poz­wolić sobie na taki manewr przede wszys­tkim po wejś­ciu na boisko Rafała Murawskiego, który uspokoił grę Lecha w środ­ku pola. Pojaw­ie­nie się na muraw­ie „Mura­sia” zde­cy­dowanie popraw­iło chao­ty­czną do tej pory grę jego kolegów z zespołu.

Na kil­ka min­ut przed końcem spotka­nia na boisku pojaw­ił się Jacek Kiełb, który zastąpił Alek­san­dara Tonewa. „Ryba” chęt­nie schodz­ił z lewej strony boiska na szpicę, pozwala­jąc tym samym zejść w głąb pola Bar­toszowi Ślusarskiemu. Lechi­ci wyko­rzys­tali ten manewr pod­czas dwóch, trzech akcji ofensywnych.

Sztab szkole­niowy cały czas szu­ka opty­mal­nego ustaw­ienia zespołu. Takiego, które poz­woli wyko­rzys­tać atu­ty ofen­sy­wnych zawod­ników z Alek­san­darem Tonewem i Ger­go Lovren­ci­c­sem na czele. Mar­iusz Rumak ma również spory ból głowy jak wyko­rzys­tać pozy­cję pod­wies­zonego pod napast­ni­ka środ­kowego pomoc­ni­ka. We wczo­ra­jszym meczu to rozwiązanie nie sprawdz­iło się, a part­nerzy nie ułatwiali gry Siergiejowi Kriwcowi.

- Tren­er szu­ka najlep­szego rozwiąza­nia dla naszego zespołu — zauważa Vojo Ubi­parip. — Musimy pamię­tam, że my trzy tygod­nie temu rozpoczęliśmy przy­go­towa­nia do nowego sezonu i nasza dys­pozy­c­ja jest dale­ka od naszych oczeki­wań — mówi z kolei Bar­tosz Ślusarski.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.