01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.19godz.2min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Sztab szkoleniowy wyciąga wnioski. Lech trenował atak pozycyjny

lechici na treninguZawod­ni­cy Lecha Poz­nań w tym tygod­niu trenowali przede wszys­tkim grę w ataku pozy­cyjnym. Trud­no się dzi­wić, bowiem praw­dopodob­nie dys­pozy­c­ja zespołu w tym ele­men­cie piłkarskiego rzemiosła będzie miała kluc­zowe znacze­nie dla prze­biegu jutrze­jszego meczu.

Sztab szkole­niowy „Kole­jorza” w min­ionym tygod­niu poświę­cał dużo uwa­gi właśnie atakowi pozy­cyjne­mu. Podob­nie jak w poprzed­nich meczach roz­gry­wanych przy Buł­garskiej, zespół Mar­iusza Ruma­ka właśnie w ten sposób kon­struował swo­je akc­je ofensywne.

Duże znacze­nie dla powodzenia w sobot­nim meczu będzie miała dobra gra skrzy­dłowych, którzy będą odpowiedzial­ni za cen­trowanie fut­bolów­ki w pole karne. W poprzed­nich meczach częs­to to właśnie dośrod­kowa­nia zawodz­iły. Duża ich licz­ba była niedokład­na. I mimo tego, że Lech domi­nował, odd­awał wiele strza­łów na bramkę nie znalazł sposobu na poko­nanie bramkarza rywali.

Również strza­ły były ważnym ele­mentem ostat­niego cyk­lu treningowego. Mar­iusz Rumak nakazy­wał swoim zawod­nikom odd­awanie strza­łów z wielu pozy­cji w obrę­bie pola karnego. W ten sposób chci­ał on przy­go­tować zawod­ników na podob­ne sytu­acje pod­czas meczu. W prze­ci­wieńst­wie do ostat­niego meczu przy Buł­garskiej, na ostat­nich treningach wiele z nich lądowało w siatce.

Pewne jest to, że sztab szkole­niowy Lecha wycią­ga wnios­ki z gry drużyny i z jej prob­lemów. A zespół pod­czas tren­ingów pracu­je nad tymi ele­men­ta­mi, które pod­czas ostat­nich meczów spraw­iały mu najwięcej problemów.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.