Zan­im wszyscy w niedzielę udamy się na Buł­garską wpier­ać Kole­jorza, warto przyjść do poz­nańskiej Are­ny, gdzie w sobotę i niedzielę odbędzie się turniej dzieci do lat 12. Do