Po raz pier­wszy na meczu z Jagiel­lonią Białys­tok kibole z “Kotła” śpiewali nową przyśpiewkę “Kibi­cows­ki świat”. Poniżej — do utr­wale­nia — jej treść.