Teodorczyk mógłby zagrać z Polonią. Kiełb może, jeśli…

prezentacjalecha (74)Gdy­by nie żół­ta kart­ka otrzy­mana w meczu z Ruchem Chorzów, Łukasz Teodor­czyk mógł­by zagrać w jutrze­jszym spotka­niu z Polonią Warsza­wa.

- Ustalil­iśmy pewne warun­ki, jakie Lech musi­ał­by spełnić, żeby Łukasz wys­tąpił jutro. Nie chcę jed­nak zdradzać szczegółów, bo to kwest­ie umowy. Podob­na sprawa doty­czy wypoży­c­zonego z Lecha do Polonii Jac­ka Kieł­ba - mówi tren­er Mar­iusz Rumak.

Przy­pom­ni­jmy, że kart­ka otrzy­mana przez Teodor­czy­ka wyk­luczyła go z udzi­ału w meczu z Polonią Warsza­wa. Sprawa trafiła również pod obrady Komisji Ligi, która zas­tanaw­iała się nad ukaraniem piłkarza zaw­iesze­niem w kole­jnym meczu. Piłkarz nie przyz­nał się do zarzu­canej mu celowoś­ci tego zagra­nia. Nie udowod­niono chę­ci wymuszenia pokaza­nia prze sędziego Siejew­icza żółtej kart­ki, tak aby napast­nik Lecha pau­zował w spotka­niu, w którym i tak miał­by nie zagrać.

Szkole­niowiec “Kole­jorza” zdradz­ił jed­nak, że Teodor­czyk mógł­by zagrać z Polonią, a zaw­iesze­nie spodowodowało, że piłkarz nie będzie do dys­pozy­cji tren­era. Jutro na Buł­garskiej może­my zobaczyć Jac­ka Kieł­ba, jeśli “Czarne Koszulce” zde­cy­du­ją się spełnić ustalone warun­ki. Wąt­pli­we jed­nak jest to, że zespół z Kon­wik­torskiej zde­cy­du­je się na taki rozwiązanie.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress