Teodorczyk: Nie boję się presji i oczekiwań

- Cieszę się, że zostałem zawod­nikiem Lecha. Mam nadzieję, że klu­by się dogada­ją i jak najszy­b­ciej rozpocznę trenin­gi z zespołem — powiedzi­ał w roz­mowie z LechTV Łukasz Teodor­czyk, który 1 lip­ca zostanie zawod­nikiem “Kole­jorza”.

Od dłuższego cza­su w medi­ach speku­lowało się o trans­ferze Teodor­czy­ka, które­mu 30 czer­w­ca kończy się kon­trakt z Polonią Warsza­wa. Wśród potenc­jal­nych kierunk­ów trans­feru 21-let­niego napast­ni­ka pojaw­iało się wiele klubów, nawet zagranicznych.

- Były roz­mowy z inny­mi kluba­mi, może nie z Sevil­lą. Po zas­tanowie­niu zde­cy­dowałem się zostać w Polsce i tutaj dalej się rozwi­jać - przyz­na­je napast­nik. — Lech to jeden z więk­szych klubów, z trady­c­ja­mi, który gra o najwyższe cele i zawsze chce wygry­wać. Ja również chce wygry­wać, zdobyć mis­tr­zost­wo Pol­s­ki i rozwi­jać się - dodaje.

Oczeki­wa­nia wzglę­dem nowego napast­ni­ka w Poz­na­niu są bard­zo dużo. Do tej pory o tę pozy­cję rywal­i­zowali jedynie Ślusars­ki, Ubi­parip i Bereszyńs­ki. W klu­bie jed­nak od jakiegoś cza­su mówiono głośno o chę­ci wzmoc­nienia tej pozy­cji. - Zda­ję sobie sprawę z oczeki­wań. W Poz­na­niu mamy bard­zo dobrych kibiców i presję, której mi brakowało. Nie boję się tego wyzwa­nia i chcę stać się napast­nikiem numer jeden — zapowia­da Teodorczyk.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress