01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.20godz.36min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Tercet ABC i “Kocioł”. Zmiana nazewnictwa trybun

stadion bulgarska miejski bułgarskaTry­buny oznac­zone pier­wszy­mi lit­era­mi od nazwisk zawod­ników tworzą­cych ter­cet ABC, czyli Anioły, Białasa i Cza­pczy­ka. Tak od nowej rundy nazy­wać się będą trzy z czterech zna­j­du­ją­cych się na sta­dion­ie przy Buł­garskiej. Czwarta prze­jmie nazwę stosowaną od daw­na przez kiboli i będzie “Kotłem”.

Try­buna doty­chczas oznac­zona jako try­buna nr 1 (od strony Lasku Marcelińskiego), przyjmie nazwę od Teodo­ra Anioły i stanie się try­buną A. Pop­u­lar­na „czwór­ka” (od strony ul. Ptasiej) zostanie nazwana od nazwiska Edmun­da Białasa i zostanie try­buną B, nato­mi­ast try­buna nr 3 (od strony ul. Bul­gar­skiej) będzie try­buną Hen­ry­ka Cza­pczy­ka i określana będzie jako try­buna C. Z kolei try­buna, na której zasi­ada­ją najbardziej zagorza­li fani „Kole­jorza” od ter­az, nawet w ofic­jal­nych doku­men­tach nazy­wana będzie „Kotłem”.

Pomysło­daw­cą tej idei jest redak­tor Marek Lubaw­ińs­ki od wielu lat związany z Głosem Wielkopol­skim. - Trzy try­buny będą zawsze miały swoich patronów, którzy byli dla Lecha kimś więcej niż tylko zawod­nika­mi. Może­my jedynie żałować, że nie mogliśmy uhonorować ich wcześniej. Lech ma bard­zo wielu leg­en­darnych piłkarzy, których mamy nadzieję również god­nie uhonorować w twor­zonym obec­nie muzeum — przyz­nał Karol Klim­czak, prezes „Kole­jorza”.

Nazwa ter­ce­tu ABC pochodzi od pier­wszych liter nazwisk trój­ki czołowych zawod­ników , reprezen­tu­ją­cych bar­wy Lecha w lat­ach 40- i 50-tych. Z klubem byli związani niemal przez całe swo­je życie. Teodor Anioła to do dziś najskuteczniejszy strz­elec w his­torii klubu. W trak­cie 196 spotkań ligowych (11 sezonów) zdobył 138 bramek. W lat­ach 1949–51 trzy razy z rzę­du się­gał po koronę najlep­szego strzel­ca ligi. Pop­u­larny “Dia­beł” to także sied­miokrot­ny reprezen­tant Pol­s­ki, wielokrot­nie uznawany za najlep­szego zawod­ni­ka w dzie­jach Kolejorza.

Edmund Białas kari­erę w poz­nańskim klu­bie rozpoczy­nał jeszcze przed wojną — już w 1931 roku. Na najwyższym szczeblu roz­gry­wek spędz­ił trzy sezony z bilansem 64 gier i 26 bramek. W annałach zapisał się jako pier­wszy gracz Lecha, debi­u­tu­ją­cy w reprezen­tacji Pol­s­ki. Po zakończe­niu kari­ery poświę­cił się pra­cy tren­er­skiej, w trak­cie której poprowadz­ił Kole­jorza do imponu­jącej serii 61 gier bez poraż­ki. Wynik ten do dziś pozosta­je niedoś­cignionym reko­r­dem klubu.

Hen­ryk Cza­pczyk wychowywał się w HCP Poz­nań. Trafił do Lecha  z Warty w 1949 roku. W ciągu pię­ciu sezonów zan­otował 77 gier ligowych, w których zdobył 14 bramek. Wyróż­ni­ał się przede wszys­tkim znakomi­ty­mi umiejęt­noś­ci­a­mi tech­niczny­mi. Przez wiele lat pełnił funkcję kro­nikarza oraz rzeczni­ka pra­sowego klubu. Był członkiem Armii Kra­jowej (ps. “Mirs­ki”) i dowód­cą odd­zi­ałów bojowych pod­czas Pow­sta­nia Warszawskiego.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.