Tonew zachował się infantylnie”

prezentacjalecha (50) aleksander tonewZachowanie Alek­san­dara Tonewa wzbudz­iło sporo kon­trow­er­sji. Buł­gars­ki pomoc­nik Lecha w piątkowym meczu zszedł do szat­ni po tym jak został zdję­ty z boiska, kop­nął bidon i nie podz­iękował za grę Mar­ius­zowi Rumakowi, jak to w zwycza­ju mają robić piłkarze. Przed­staw­iciele „Kole­jorza” nie chcą jed­nak mówić o tym, czy spotkały go jakieś kon­sek­wenc­je.

- Nie podobało mi się jego zachowanie. Było infantylne i nie przys­toi - uważa Jerzy Cyrak, dru­gi tren­er Lecha. — On ma świado­mość tego, że postąpił niesłusznie i niewłaś­ci­wie — doda­je.

Asys­tent tren­era Ruma­ka nie chce jed­nak powiedzieć czy piłkarza spotkała kara związana z jego zachowaniem. — Pozostaw­iamy to w sferze tajem­ni­cy klubu. To co jest w szat­ni, zostaw­iamy w szat­ni — przyz­na­je Cyrak.

Na kon­fer­encji pra­sowej po meczu z Polonią pier­wszy tren­er Lecha powiedzi­ał, że nie widzi prob­le­mu związanego z zachowaniem zawod­ni­ka.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress