01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.19godz.41min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trener czekał na piłkarzy, teraz kibic na wyniki

portal- Proszę Państ­wa. Jest napast­nik. Mamy napast­ni­ka — przy­witał wczo­raj na kon­fer­encji pra­sowej dzi­en­nikarzy Piotr Rutkows­ki. Dyrek­tor sportowy Lecha nie ukry­wał zad­owole­nia związanego z final­iza­cją trans­feru Łukasza Teodor­czy­ka do „Kole­jorza”. Moż­na powiedzieć nawet, że mis­ja została wykonana.

Przed rozpoczę­ciem okna trans­fer­owego, a w zasadzie po zakończe­niu rundy jesi­en­nej w medi­ach wiele miejs­ca poświę­cano ofen­sy­wie trans­fer­owej zapowiadanej przez przed­staw­icieli Lecha. Pri­o­ry­tetem dla klubu miało być sprowadze­nie ofen­sy­wnego pomoc­ni­ka oraz napast­ni­ka. Obie te pozy­c­je zostały wzmoc­nione, a więc chy­ba nie mamy, na co narzekać.

To dwie dość poważnie latem osłabione pozy­c­je. Z brakiem kla­sowych zawod­ników na nich Lech borykał się przez całą jesień. Ślusars­ki nie zawodz­ił, ale moż­na było wyma­gać więcej. Nato­mi­ast na pozy­cji ofen­sy­wnego pomoc­ni­ka jesienią próbowano sześ­ciu, a może i sied­miu piłkarzy. Ter­az jed­nak Mar­iusz Rumak ma komfort.

Jeszcze kil­ka dni temu mówił, że to ter­az Lech wal­czy o tytuł, a nie latem. Przyz­nał także, że sko­ro kupu­je się mer­cedesa, to chce się nim jeźdz­ić od razu. Dyrek­tor sportowy może dzisi­aj przyjść do tren­era (choć powin­no być na odwrót) i powiedzieć: — Zadanie wyko­nane, pac­jent ma się dobrze. A ter­az do dzi­ała­nia przys­tępu­je Mar­iusz Rumak. Nie powinien narzekać na brak wzmoc­nień, bo dostał to, co chci­ał, a mało kto na taki kom­fort może sobie pozwolić.

Ter­az kibice będą się przyglą­dać i czekać. Oni wiedzą, podob­nie jak pan, że gra (tak jak negoc­jac­je) jest trud­na, częs­to nieprzewidy­wal­na i nie zawsze wszys­tko moż­na zro­bić tak, jak się zaplanu­je. Kibice jed­nak będą czekali na zwycięst­wa oraz efek­towną grę. Bo sko­ro zespół moc­niejszy, to i wyma­gania wyższe. W tym sezonie awans do pucharów niko­go już nie zad­owoli. Ter­az trze­ba wal­czyć o mis­tr­zost­wo tren­erze. I choć kibic wie, że może być trud­no, to sko­ro mamy mer­cedesa, to chce­my być najlepsi.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.