01.10.2022, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Legia Warszawa
Do meczu pozostało:
3dn.16godz.4min.
12.07 X3.45 23.58 Odbierz 830 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trener nie chce grać jak Barcelona

Jose Mari Bakero przekony­wał pod­czas obozu przy­go­towaw­czego oraz po jego zakończe­niu, że zespół pra­cow­ał nad nową tak­tyką, której celem jest osiąg­nię­cie nie tylko wysok­iego pro­cen­tu posi­ada­nia pił­ki, ale również wyniku. Jed­nak pier­wszy mecz uświadomił wielu kibiców, że nie do koń­ca tak jest.

Szkole­niowiec Lecha przed sezonem miał postaw­iony prosty, wydawało się nieskom­p­likowany cel – awans do europe­js­kich pucharów. Ter­az jed­nak i ten wyda­je się być trud­ny do zre­al­i­zowa­nia. W doty­chczas roze­granych 18 meczach druży­na zdobyła jedynie 28 punk­tów, co daje śred­nią 1,56 punk­tu. Przy zachowa­niu tej śred­niej w przyszłych 12 kole­jkach uda się zgro­madz­ić w zaokrą­gle­niu 19 oczek, a to nadal zbyt mało, aby myśleć o awan­sie do europe­js­kich pucharów. Wtedy „Kole­jorz” na swoim kon­cie będzie miał 47 punk­tów, a w ostat­nich pię­ciu sezonach taka licz­ba nie star­cza­ła do osiąg­nię­cia tego celu.

- Nie będę tego kwes­t­ionował. Sko­ro nie wierzy pan w awans do europe­js­kich pucharów. Nie ma tego, co respek­tować. To fakt, że nie udało się nam wejść w poprzed­nim sezonie zarówno przez Puchar Pol­s­ki jak i ligę. Wtedy zabrakło szczęś­cia — tłu­maczył Jose Mari Bakero.

Coraz częś­ciej kry­tyku­je się także ustaw­ie­nie Lecha Poz­nań. Tren­er jed­nak broni tak­ty­ki, która jego zdaniem od momen­tu jego przyjś­cia do Poz­na­nia moc­no ewolu­owała. – Moż­na mnie kry­tykować za sposób gry drużyny. Kiedy przy­chodz­iłem kry­tykowano mnie za zwycięst­wa 1:0 i brak ofen­sy­wnej gry. Potem zmie­nil­iśmy sys­tem na 4–3‑3 i również nikt w to nie wierzył. Zmie­nil­iśmy go i dobrze rozpoczęliśmy sezon — podkreślał.

- Ter­az myślę, że druży­na ze wzglę­du na zawod­ników, jakich posi­adamy powin­na poszukać innych rozwiązań tak­ty­cznych i staramy się to robić. Nie jestem osobą, która przyszła do Pol­s­ki, żeby grać jak Leo Been­haak­er czy Barcelona. Przyszedłem i przys­tosowałem się do tego jak gra się w pol­skiej lidze. Mamy określony sys­tem pra­cy. Tak jak powiedzi­ałem druży­na starała się wykazać to, nad czym pra­cow­al­iśmy przez okres przy­go­towaw­czy. Niek­tórzy widzieli, jak wyglą­dało to w Hisz­panii – kontynuował.

W spotka­niu z GKS-em Bełchatów zespół jed­nak zaw­iódł całkowicie. – Fak­ty­cznie nie wychodz­iło to jak powin­no. Była duża chęć, ale przyśpiesza­l­iśmy wybo­ry na boisku. Niek­tórzy zawod­ni­cy przez to, że chcieli zro­bić więcej niż powin­ni, porusza­li się w stre­fach, w których nie powin­ni. Roz­maw­ial­iśmy z nimi na ten tem­at. Moje założe­nia nie zmieni­a­ją się ze wzglę­du na jed­no spotkanie. Jesteśmy świado­mi zmi­any sys­temów w trak­cie meczu. Moim zdaniem brakowało przeko­na­nia i pewnoś­ci siebie — twierdzi Hiszpan.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Radomiak Radom - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 18:00

Wisła Płock - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 20:30

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 15:00

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 20:00

Radomiak Radom - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 18:00

Wisła Płock - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 20:30

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 15:00

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.