Trenerzy wiedzą lepiej i wybrali. Czy jednak dobrze?

portalJeszcze na początku zgrupowa­nia we Wronkach szkole­niowiec Lecha mówił, że po tym kilkud­niowym obozie zade­cy­du­je kto wyle­ci z zespołem na Półwysep Iberyjs­ki. Ostate­cznie jed­nak odrzu­cił tylko jed­nego zawod­ni­ka. I nie jest to jeden z czterech bramkarzy, choć do Hisz­panii pole­cieć miało ich trzech.

Decyz­je Mar­iusza Ruma­ka mogą jed­nak moc­no zaskaki­wać. Bo po co do Hisz­panii leci Manuel Arbole­da, który i tak nie ma szans na grę w meczach sparingowych? Pewnie bedzie bie­gał wokół boiska, a robić to może w Polsce. W innej sytu­acji są Jas­min Burić i Marcin Kamińs­ki, z których ten pier­wszy na zgrupowa­niu ma już zagrać, a ten dru­gi już ostat­nio pojaw­ił się na boisku.

Sko­ro tren­erzy mieli tak wiel­ki prob­lem z wyborem zawod­ników, to mogli wziąć już Adama Gajdę, który w meczach kon­trol­nych nie zaprezen­tował się gorzej od Bartłomie­ja Ole­jnicza­ka, a jako jedyny nie został powołany na zgrupowanie. I nawet jeśli obaj nie mają szans na grę, to trenin­gi z pier­wszym zespołem mogą być dla nich cen­nym doświad­cze­niem. Dla obu, a nie jed­nego z nich.

Zas­tanaw­ia także fakt, że do Hisz­panii leci Patryk Wol­s­ki, który nie pojaw­ił się na boisku w żad­nym ze spar­ingów roze­granych w prze­ciągu ostat­nich dwóch tygod­ni (może jest takim pew­ni­akiem do gry?). A jeśli jest kon­tuzjowany, to po co zaj­mu­je miejsce zdrowe­mu zawodnikowi?

I sprawa kole­j­na — bramkarze. Tak wielkim prob­le­mem jest wybór trze­ciego bramkarza, że na Półwysep Oberyjs­ki leci dwóch, którzy mają wal­czyć o to miano? Trud­no było pod­jąć decyzję po pon­ad dwóch tygod­ni­ach tren­ingów? Aż stra­ch bać się sytu­acji, w której Dominik Kubi­ak będzie musi­ał postaw­ić, na które­goś z nich w meczu o stawkę.

Pytań jest wiele, ale wierzymy, że tren­erzy wiedzą lep­iej. To oni w końcu obser­wu­ją piłkarzy na treningach. I to właśnie oni biorą odpowiedzial­ność za wyni­ki. A my jesteśmy tylko po to, żeby je oceniać.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress