Trenerzy wiedzą lepiej i wybrali. Czy jednak dobrze?

portalJeszcze na początku zgrupowa­nia we Wronkach szkole­niowiec Lecha mówił, że po tym kilkud­niowym obozie zade­cy­du­je kto wyle­ci z zespołem na Półwysep Iberyjs­ki. Ostate­cznie jed­nak odrzu­cił tylko jed­nego zawod­ni­ka. I nie jest to jeden z czterech bramkarzy, choć do Hisz­panii pole­cieć miało ich trzech.

Decyz­je Mar­iusza Ruma­ka mogą jed­nak moc­no zaskaki­wać. Bo po co do Hisz­panii leci Manuel Arbole­da, który i tak nie ma szans na grę w meczach sparingowych? Pewnie bedzie bie­gał wokół boiska, a robić to może w Polsce. W innej sytu­acji są Jas­min Burić i Marcin Kamińs­ki, z których ten pier­wszy na zgrupowa­niu ma już zagrać, a ten dru­gi już ostat­nio pojaw­ił się na boisku.

Sko­ro tren­erzy mieli tak wiel­ki prob­lem z wyborem zawod­ników, to mogli wziąć już Adama Gajdę, który w meczach kon­trol­nych nie zaprezen­tował się gorzej od Bartłomie­ja Ole­jnicza­ka, a jako jedyny nie został powołany na zgrupowanie. I nawet jeśli obaj nie mają szans na grę, to trenin­gi z pier­wszym zespołem mogą być dla nich cen­nym doświad­cze­niem. Dla obu, a nie jed­nego z nich.

Zas­tanaw­ia także fakt, że do Hisz­panii leci Patryk Wol­s­ki, który nie pojaw­ił się na boisku w żad­nym ze spar­ingów roze­granych w prze­ciągu ostat­nich dwóch tygod­ni (może jest takim pew­ni­akiem do gry?). A jeśli jest kon­tuzjowany, to po co zaj­mu­je miejsce zdrowe­mu zawod­nikowi?

I sprawa kole­j­na — bramkarze. Tak wielkim prob­le­mem jest wybór trze­ciego bramkarza, że na Półwysep Oberyjs­ki leci dwóch, którzy mają wal­czyć o to miano? Trud­no było pod­jąć decyzję po pon­ad dwóch tygod­ni­ach tren­ingów? Aż stra­ch bać się sytu­acji, w której Dominik Kubi­ak będzie musi­ał postaw­ić, na które­goś z nich w meczu o stawkę.

Pytań jest wiele, ale wierzymy, że tren­erzy wiedzą lep­iej. To oni w końcu obser­wu­ją piłkarzy na treningach. I to właśnie oni biorą odpowiedzial­ność za wyni­ki. A my jesteśmy tylko po to, żeby je oce­ni­ać.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress