02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.22godz.35min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Tylko europejskie puchary mogą zatrzymać Rudnevsa

Sytu­ac­ja Lecha zarówno w lidze, jaki i Pucharze Pol­s­ki, jest nieciekawa. Kon­sek­wenc­je związane z ewen­tu­al­nym brakiem europe­js­kich pucharów w Poz­na­niu w przyszłym sezonie mogą być ogromne. Jak nie­ofic­jal­nie dowiedzi­ał się LechNews.pl man­ag­er Artjom­sa Rud­nevsa poin­for­mował władze „Kole­jorza”, że zaczy­na szukać nowego klubu dla swo­jego zawodnika.

 

Do spotka­nia miało dojść przed kilku­nas­toma dni­a­mi. Prowadzą­cy interesy Artjom­sa Rud­nevsa zasug­erował w roz­mowie z władza­mi Lecha, że w przy­pad­ku braku kwal­i­fikacji do roz­gry­wek Ligi Mis­trzów, bądź Ligi Europy, ist­nieje duże praw­dopodobieńst­wo, że najskuteczniejszy zawod­nik Lecha latem opuś­ci Buł­garską, aby swo­ją kari­erę kon­tyn­uować w innym klubie.

Artjoms Rud­nevs cieszy się dużym zain­tere­sowaniem zachod­nich klubów. Uwagę na swo­ja osobę zwró­cił, zdoby­wa­jąc trzy bram­ki w Turynie, a później, pod­kreśla­jąc swo­je wysok­ie umiejęt­noś­ci w kole­jnych spotkaniach.

Jed­nak ewen­tu­al­ny brak europe­js­kich pucharów może mieć jeszcze więk­sze kon­sek­wenc­je. Władze „Kole­jorza” będą musi­ały w takiej sytu­acji rozwiązać prob­lem związany z wysoki­mi zarobka­mi swoich zawod­ników. Artjoms Rud­nevs może więc być nieje­dynym piłkarzem, który będzie zmus­zony opuś­cić Poz­nań za kil­ka miesięcy.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.