11.02.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Wisła Płock vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.7godz.5min.
13.80 X3.50 21.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

W Chorzowie zagramy rok po 3:0. Sytuacja jednak jest inna

bakero_4Lechi­ci już w niedzielę zain­au­gu­ru­ją rundę wiosen­ną Ekstrak­lasy meczem z Ruchem Chorzów. Podopieczni Mar­iusza Ruma­ka jesienią wygrali wysoko z aktu­al­nym wicemistrzem kra­ju 4:0. Ze sta­dionu przy ul Cichej nie mają jed­nak najlep­szych wspomnień.

Oba zespoły spotka­ją się ze sobą równo rok po poprzed­nim meczu roze­granym na obiek­cie w Chor­zowie. Wów­czas gospo­darze pewnie i zde­cy­dowanie wygrali 3:0, a spotkanie zakończyło przy­godę z Lechem tren­era Jose Mari Bakero.

Spotkanie z “Niebieski­mi” dla Hisz­pana miało być meczem prawdy. Fatal­na inau­gu­rac­ja o poraż­ka z GKS-em Bełchatów skom­p­likowała sytu­ację tren­era. Już w tygod­niu poprzedza­ją­cym mecz z Chor­zowie speku­lowano o zmi­an­ie szkole­niow­ca. Władze “Kole­jorza” roz­maw­iały m.in. z Michałem Pro­bierzem, ale ten ostate­cznie przyjął ofer­tę Wisły Kraków.

- Jestem tutaj ze wzglę­du na decyz­je władz klubu. Dzisi­aj pracu­ję w Lechu i jest to dla mnie syg­nał, że mam ich popar­cie. Dla mnie celem jest jutrze­jszy mecz. Nie straciłem żad­nej min­u­ty na coś innego niż mecz — mówił na kon­fer­encji pra­sowej przed meczem szkole­niowiec. —  Nigdy nie myślę o tym, że to może być mój ostat­ni mecz — dodawał.

Był. Dla Hisz­pana spotkanie z Ruchem Chorzów było ostat­nim spotkaniem w roli tren­era pier­wszego zespołu. Jeszcze zan­im zespół wyjechał z Chor­zowa zapadła decyz­ja o zwol­nie­niu szkol­niow­ca. Na stron­ie inter­ne­towej pojaw­iła się lakon­icz­na infor­ma­c­ja o decyzji władz klubu. - Zarząd KKS Lech Poz­nań infor­mu­je, iż w związku z niezad­owala­ją­cy­mi wynika­mi zespołu zade­cy­dował, że Jose Mari Bakero zosta­je odwołany z funkcji pier­wszego tren­era drużyny — mogliśmy przeczy­tać zaled­wie kil­ka min­ut po spotkaniu.

Jeszcze na kon­fer­encji pra­sowej tuż po meczu Jose Mari Bakero mówił: — Min­iony tydzień był nie tyle cięż­ki dla mnie, bo ja przyzwycza­iłem się do presji i kry­ty­ki, ale dla zawod­ników. Byliśmy dobrze przy­go­towani do rundy, ale przyszła poraż­ka w pier­wszym meczu i zaczęło się. Przyszła dru­ga i ter­az decyz­je nie należą do mnie.

Tym razem Lechi­ci ponown­ie zagra­ją z Ruchem Chorzów 24 lutego. Sytu­ac­ja jest jed­nak inna. W obu druży­nach mamy już innych szkole­niow­ców, ale i pozy­c­je w tabeli tych zespołów są zde­cy­dowanie odmi­enne. Lech zaj­mu­ję pozy­cję wicelid­era, a Ruch Chorzów jest trze­cią drużyną od końca.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

11/02/2023 / 01:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.