01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.9godz.30min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

W Chorzowie zagramy rok po 3:0. Sytuacja jednak jest inna

bakero_4Lechi­ci już w niedzielę zain­au­gu­ru­ją rundę wiosen­ną Ekstrak­lasy meczem z Ruchem Chorzów. Podopieczni Mar­iusza Ruma­ka jesienią wygrali wysoko z aktu­al­nym wicemistrzem kra­ju 4:0. Ze sta­dionu przy ul Cichej nie mają jed­nak najlep­szych wspomnień.

Oba zespoły spotka­ją się ze sobą równo rok po poprzed­nim meczu roze­granym na obiek­cie w Chor­zowie. Wów­czas gospo­darze pewnie i zde­cy­dowanie wygrali 3:0, a spotkanie zakończyło przy­godę z Lechem tren­era Jose Mari Bakero.

Spotkanie z “Niebieski­mi” dla Hisz­pana miało być meczem prawdy. Fatal­na inau­gu­rac­ja o poraż­ka z GKS-em Bełchatów skom­p­likowała sytu­ację tren­era. Już w tygod­niu poprzedza­ją­cym mecz z Chor­zowie speku­lowano o zmi­an­ie szkole­niow­ca. Władze “Kole­jorza” roz­maw­iały m.in. z Michałem Pro­bierzem, ale ten ostate­cznie przyjął ofer­tę Wisły Kraków.

- Jestem tutaj ze wzglę­du na decyz­je władz klubu. Dzisi­aj pracu­ję w Lechu i jest to dla mnie syg­nał, że mam ich popar­cie. Dla mnie celem jest jutrze­jszy mecz. Nie straciłem żad­nej min­u­ty na coś innego niż mecz — mówił na kon­fer­encji pra­sowej przed meczem szkole­niowiec. —  Nigdy nie myślę o tym, że to może być mój ostat­ni mecz — dodawał.

Był. Dla Hisz­pana spotkanie z Ruchem Chorzów było ostat­nim spotkaniem w roli tren­era pier­wszego zespołu. Jeszcze zan­im zespół wyjechał z Chor­zowa zapadła decyz­ja o zwol­nie­niu szkol­niow­ca. Na stron­ie inter­ne­towej pojaw­iła się lakon­icz­na infor­ma­c­ja o decyzji władz klubu. - Zarząd KKS Lech Poz­nań infor­mu­je, iż w związku z niezad­owala­ją­cy­mi wynika­mi zespołu zade­cy­dował, że Jose Mari Bakero zosta­je odwołany z funkcji pier­wszego tren­era drużyny — mogliśmy przeczy­tać zaled­wie kil­ka min­ut po spotkaniu.

Jeszcze na kon­fer­encji pra­sowej tuż po meczu Jose Mari Bakero mówił: — Min­iony tydzień był nie tyle cięż­ki dla mnie, bo ja przyzwycza­iłem się do presji i kry­ty­ki, ale dla zawod­ników. Byliśmy dobrze przy­go­towani do rundy, ale przyszła poraż­ka w pier­wszym meczu i zaczęło się. Przyszła dru­ga i ter­az decyz­je nie należą do mnie.

Tym razem Lechi­ci ponown­ie zagra­ją z Ruchem Chorzów 24 lutego. Sytu­ac­ja jest jed­nak inna. W obu druży­nach mamy już innych szkole­niow­ców, ale i pozy­c­je w tabeli tych zespołów są zde­cy­dowanie odmi­enne. Lech zaj­mu­ję pozy­cję wicelid­era, a Ruch Chorzów jest trze­cią drużyną od końca.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.