Walczą o miejsce w składzie, próbują na nowych pozycjach

Przy­go­towa­nia do nowej rundy dla sztabu szkole­niowego Lecha są cza­sem, w którym mogą ekspery­men­tować ze skła­dem, a także dać młodym piłkar­zom okaz­je do tego, aby Ci pokaza­li swo­je umiejęt­noś­ci. - Nasza kadra jest na tyle licz­na, że każdy chce dostać szanse, a tren­er tę daje pod­czas tren­ingów oraz spar­ingów — przyz­na­je Siergiej Kriwiec.

Białorusin cieszy się szczegól­nie na to, że po dwóch tygod­ni­ach pra­cy nad siłą fizy­czną, pod­czas obozu w Hisz­panii w końcu Lechi­ci zaczną trenować z piłką. - Każdy z nas woli piłkę. Cieszymy się, że w końcu będzie okaz­ja grać w „dzi­ad­ka” — mówi pomoc­nik Lecha.

Zupełnie inaczej do zgrupowa­nia pod­chodzi Marcin Kamińs­ki. Dla niego min­iona run­da była niezwyk­le udana i pod­czas obozu będzie on chci­ał przekon­ać Jose Mari Bakero do tego, aby ten nada staw­iał na młodego obrońcę. – Ter­az sytu­ac­ja uległa zmi­an­ie. Jest więk­sza rywal­iza­c­ja, z korzyś­cią dla drużyny, bo wró­ciło kilku chłopaków po kon­tuz­jach – pod­kreśla „Kamyk”.

19-latek już pod­czas ostat­nich spar­ingów wys­tępował na niety­powych dla siebie pozy­c­jach. W juniors­kich druży­nach grał jako napast­nik, w Lechu na środ­ku defen­sy­wy, a ostat­nio wcielił się w rolę defen­sy­wnego pomoc­ni­ka. — Tren­er chce, żebym próbował grać na innych pozy­c­jach. Jak sądz­iłem wyglą­da to nieco inaczej, ale nie jestem do koń­ca zad­owolony z mojej postawy. Wierzę, że z cza­sem będzie jed­nak coraz lep­iej — oce­nia piłkarz.

- Skupil­iśmy się zimą na anal­izie kadry i tym, aby dać szan­sę kole­jnym młodym piłkar­zom. Czterech pole­ci­ało na zgrupowanie z Lechem i mają okazję się jeszcze lep­iej pokazać na treningach. Nie chce­my ter­az zmieni­ać kadry, ani dokony­wać żad­nej rewolucji w zes­pole — zaz­nacza dyrek­tor sportowy Lecha Poznań.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress