Wiara Lecha” pisze o cenach karnetów

kibice kibole extreme hobbySto­warzysze­nie “Wiara Lecha” wys­tosowało do władz Lecha Poz­nań otwarty list związany z cena­mi biletów na rozpoczy­na­ją­cy się za nieco pon­ad miesiąc sezonu 2013/2014. Wkrótce powin­ny zostać podane ceny biletów na te roz­gry­w­ki, więc list został wys­tosowany w odpowied­nim momencie.

Szanowni Państ­wo,

Szcz­erze grat­u­lu­je­my KKS Lech Poz­nań SA udanego zakończenia negoc­jacji z Miastem Poz­nań, w zakre­sie zmi­any warunk­ów odpłat­noś­ci za użytkowanie Sta­dionu Miejskiego przy ul. Buł­garskiej. Wierzymy jed­nocześnie, że poz­woli to nie tylko na lep­sze funkcjonowanie klubu, ale przełoży się również na korzyst­niejsze ceny kar­netów i biletów na domowe mecze Kolejorza.

Mamy zag­waran­towany udzi­ał w roz­gry­wkach o europe­jskie puchary, w których chce­my zajść jak naj­dalej. W związku z reor­ga­ni­za­cją Ekstrak­lasy, zostaną roze­grane przy Buł­garskiej o 3–4 spotka­nia więcej. Pamię­tamy również słowa tren­era Mar­iusza Ruma­ka, który na spotka­niu z kibi­ca­mi oświad­czył, że zro­bi wszys­tko, by w Pucharze Pol­s­ki zajść o wiele dalej, niż ostatnio.

Wszys­tko to spowodu­je, że kibic Lecha, będzie musi­ał częś­ciej się­gać do kieszeni, żeby na sta­dion­ie oglą­dać Kole­jorza. Spodziewamy się zwłaszcza, że ewen­tu­al­ni atrak­cyjni zagraniczni rywale, mogą spowodować drasty­czny wzrost cen wejś­ciówek. Może to spowodować, że przyjś­cie na inne mecze Lecha, wielu kibiców zwycza­jnie sobie odpuś­ci, bo nie będzie ich stać na uczest­nict­wo we wszys­t­kich spotka­ni­ach. Spowodować to może zjawisko „wybiera­nia sobie meczów” i odpuszcze­nie udzi­ału w spotka­ni­ach z mniej atrak­cyjny­mi rywala­mi, a co za tym idzie, znaczny spadek frekwencji.

W grud­niu 2012, na ante­nie Radia Merkury, Prezes Karol Klim­czak zaplanowane na 2013 pod­wyż­ki uza­sad­ni­ał wzrostem kosztów orga­ni­za­cji meczów, spowodowanych koniecznoś­cią płace­nia Mias­tu Poz­nań za użytkowanie o 4% więcej, niż doty­chczas oraz odd­awa­nia Mias­tu 3,5% przy­chodu z biletów. Gdy udało się ter­az znaczą­co obniżyć te wydat­ki, apelu­je­my do klubu o obniże­nie cen kar­netów oraz umi­ar w wyz­nacza­niu cen biletów na poszczególne spotka­nia. Była­by to swoista wdz­ięczność dla mieszkańców Mias­ta Poz­nań, de fac­to właś­ci­cieli Sta­dionu Miejskiego, którzy poprzez swoich przed­staw­icieli w Urzędzie Mias­ta, obniżyli Lechowi Poz­nań kosz­ty użytkowa­nia stadionu.

Wierzymy również, że taka poli­ty­ka pomoże nie tylko uniknąć spad­ku frek­wencji na spotka­ni­ach z mniej atrak­cyjny­mi prze­ci­wnika­mi, ale wręcz doprowadzi do wzros­tu iloś­ci kibiców i zapełnienia wielkiego Sta­dionu Miejskiego w stop­niu o wiele więk­szym, niż do tej pory.

Ze swej strony zaś, ofer­u­je­my pełną współpracę w celu przy­ciąg­nię­cia na Buł­garską jak najwięk­szej iloś­ci kibiców.

WIARA LECHA

Kursy na mecze Lecha

Pogoń Siedlce - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/07/2024 17:00

Brest - Lorient

Mecz towarzyski

20/07/2024 17:00

BFC Dynamo - Sampdoria

Mecz towarzyski

20/07/2024 17:00

Ceske Budejovice - Sigma Olomouc

Liga Czeska

20/07/2024 17:00

Bohemians - Banik Ostrava

Liga Czeska

20/07/2024 17:00

Pogoń Siedlce - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/07/2024 17:00

Brest - Lorient

Mecz towarzyski

20/07/2024 17:00

BFC Dynamo - Sampdoria

Mecz towarzyski

20/07/2024 17:00

Ceske Budejovice - Sigma Olomouc

Liga Czeska

20/07/2024 17:00

Bohemians - Banik Ostrava

Liga Czeska

20/07/2024 17:00

Pogoń Siedlce - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/07/2024 17:00

Brest - Lorient

Mecz towarzyski

20/07/2024 17:00

BFC Dynamo - Sampdoria

Mecz towarzyski

20/07/2024 17:00

Ceske Budejovice - Sigma Olomouc

Liga Czeska

20/07/2024 17:00

Bohemians - Banik Ostrava

Liga Czeska

20/07/2024 17:00

Pogoń Siedlce - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/07/2024 17:00

Brest - Lorient

Mecz towarzyski

20/07/2024 17:00

BFC Dynamo - Sampdoria

Mecz towarzyski

20/07/2024 17:00

Ceske Budejovice - Sigma Olomouc

Liga Czeska

20/07/2024 17:00

Bohemians - Banik Ostrava

Liga Czeska

20/07/2024 17:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.