Wilk chce rozwiązać kontrakt z Lechem. Potem Lechia?

Jakub Wilk praw­dopodob­nie w najbliższych dni­ach rozwiąże swój wygasają­cy w czer­w­cu kon­trakt z Lechem Poz­nań. - Chcę jak najszy­b­ciej rozwiązać kon­trakt i szy­bko znaleźć nowe miejsce pra­cy, bo już trochę byt dłu­go żyję w niepewnoś­ci, gdzie będę grał na wios­nę — przyz­nał piłkarz.

Lechi­ta od dłuższego cza­su szu­ka nowego klubu. Wios­ną ubiegłego roku był wypoży­c­zony do Lechii Gdańsk i choć klub z Trójmi­as­ta chci­ał wykupić zawod­ni­ka, to nie porozu­mi­ał się z „Kole­jorzem” w spraw­ie kwoty odstęp­nego. Jed­nak w ostat­nim cza­sie ponown­ie pojaw­ił się tem­at gry tego piłkarza w klu­bie z PGE Are­na.

- Mogę tylko powiedzieć, że tem­at jest cały czas aktu­al­ny, i to bard­zo. Na razie o żad­nych konkre­tach nie chcę mówić; jak stanę się wol­nym zawod­nikiem, decyz­je powin­ny zapaść dość szy­bko — mówi Jakub Wilk.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress