Wilk: Na razie nie myślę o kadrze

Jakub Wilk jest jed­nym z tych piłkarzy, którzy zostali w Poz­na­niu i pod okien tren­era Jose Mari Bakero trenowali na obiek­tach Lecha. – Trenu­je­my w małym gronie, ale zaję­cia są inten­sy­wne – zauważa pomocnik.

Na wczo­ra­jszym treningu pojaw­iło się zaled­wie dziewię­ciu piłkarzy. - Taki urok prz­er­wy na kadrę. Resz­ta wyjechała, a my zostal­iśmy na Buł­garskiej. Wczo­raj mieliśmy dwa: rano i popołud­niu. Dzisi­aj mamy spar­ing z Mło­da Ekstrak­lasą. Pracu­je­my ciężko i na pewno coś to nam daje – przyz­na­je piłkarz.

Ogranic­zone grono zawod­ników na treningach powodu­je, że Ci są pod baczniejszą uwagą pier­wszego tren­era zespołu. – Tren­er zwraca uwagę na naszą dys­pozy­cję nawet, gdy na zaję­ci­ach są wszyscy piłkarze. Bez wzglę­du na liczbę, obser­wu­je każdego i tak jest również w tym przy­pad­ku – mówi pomoc­nik „Kole­jorza”

Gracz Lecha w ostat­nim cza­sie rzadziej wys­tępu­je w zes­pole, jed­nak nie chce na razie wycią­gać z tego wniosków i oce­ni­ać swo­jej formy. - Na początku grałem, ter­az wchodzę z ław­ki. Myślę, że po rundzie będzie moż­na ocenić i prze­myśleć moją dys­pozy­cję – podkreśla.

Wilk w swo­jej kari­erze trzykrot­nie zagrał w reprezen­tacji. Nie ukry­wa, że chci­ał­by jeszcze mieć możli­wość wyjazdy na zgrupowanie kadry. – Każdy piłkarz myśli o kadrze. Ja jed­nak najpierw musze wal­czyć o pier­wszy skład Lecha, tutaj pokazać się z dobrej strony. Wtedy będzie moż­na myśleć o kadrze. Na razie nie zaprzą­tam sobie tym głowy – kończy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress