Wilk powinien zastąpić Tonewa

Mar­iusz Rumak po dobrym wys­tępie Jaku­ba Wil­ka w Bełcha­towie dał mu w kole­jnym meczu kole­jną szan­sę na zaprezen­towanie swoich umiejęt­noś­ci. I trze­ba ucz­ci­wie przyz­nać, że Lechi­ta pokazał się z dobrej strony, co więcej przez 13. min­ut, które spędz­ił na boisku pokazał więcej, niż Alek­san­dar Tonew przez pon­ad 80.

Wilk nie ma atu­tu w postaci szy­bkoś­ci, co daniem tren­era Lecha jest jed­nym z powodów, dla których Kuba znalazł się na wylocie z klubu. Jed­nak ma bard­zo duży atut w postaci dobrego dośrod­kowa­nia, co pokazał nie tylko pod­czas asysty do Ślusarskiego w Bełcha­towie, ale również w niedzielę w spotka­niu z Pogo­nią. Jego cen­try w szes­nastkę goś­ci były pier­wszej jakoś­ci, jed­nak jak w całym zresztą meczu, zabrakło dokład­noś­ci pod bramką przeciwnika.

Z kolei Tonew zagrał kole­jny raz zde­cy­dowanie poniżej swoich możli­woś­ci. Był jed­nym ze słab­szych zawod­ników Lecha, nie wnosił wiele do akcji ofen­sy­wnych, nie miał również pomysłu na grę. Buł­gar kil­ka razy źle rozwiązał akcję, szukał strza­łów, które są niewąt­pli­wie jego moc­ną stroną, lecz mógł w wielu sytu­ac­jach zachować się lep­iej i podawać do lep­iej ustaw­ionych kolegów — cho­ci­aż­by Możdże­nia w jed­nej z sytu­acji w trak­cie pier­wszej połowy.

Bezbar­wny ostat­nio Tonew dobre mecze przepla­ta słaby­mi. Nieste­ty w ostat­nim cza­sie znacznie więcej w jego wyko­na­niu jest gorszych meczów. Z kolei w niezłej dys­pozy­cji zna­j­du­je się obec­nie Wilk i to on powoli sta­je się coraz poważniejszym kandy­datem do zastąpi­enia Tonewa. Nawet jeśli nie ma kluc­zowego dla Mar­iusza Ruma­ka atu­tu w postaci szybkości.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress