Wirtualne muzeum zostanie otwarte w przyszłym tygodniu

W związku z obchoda­mi 90-lecia klubu, władze Lecha Poz­nań przy­go­towały dla kibiców kil­ka atrakcji. Jed­ną z nich był kon­cert jubileuszowy, który odbył się w ubiegłą sobotę. Już w przyszłym tygod­niu sym­pa­ty­cy “Kole­jorza” będą mogli cieszyć się kole­jną, a mianowicie wirtu­al­nym muzeum.

To zostanie ofic­jal­nie zaprezen­towane w najbliższą środę, 25 sty­cz­nia o godz. 18. Preze­si Lecha zaplanowali na ten dzień otwar­cie wirtu­al­nego muzeum, nad którym prace trwały od kilku miesięcy.

Kibice będą mogli w nim obe­jrzeć naj­ciekawsze tro­fea zdobyte w wielo­let­niej his­torii klubu, a także zdobyć dodatkową wiedzą na tem­at ukochanego “Kole­jorza”. Nad pro­jek­tem czuwały oso­by przez dłu­gi czas intere­su­jące się his­torią Lecha i zna­jącą ją bard­zo dobrze, więc o jego jakość nie powin­niśmy się obawiać.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress