09.07.2022, g. 20:10
Superpuchar Polski
Lech Poznań vs Raków Częstochowa
Do meczu pozostało:
3dn.16godz.11min.
12.10 X3.45 23.50 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Wisła najbardziej medialna, Lech czwarty

Udzi­ał w elim­i­nac­jach Ligi Mis­trzów zapewnił bard­zo duże zain­tere­sowanie „Białej Gwieździe”. W lipcu domi­nowały w medi­ach klu­by biorące udzi­ał w roz­gry­wkach europe­js­kich, a więc także Śląsk Wrocław i Legia Warsza­wa. Wisła znalazła się na czele zestaw­ienia po raz pier­wszy od 14 miesię­cy. “Kole­jorz” znalazł się na 4. miejscu.

Poprzed­nio zespół z Rey­mon­ta był najbardziej medi­al­nym klubem ligi w maju 2010 roku, gdy prze­grał z Lechem Poz­nań rywal­iza­cję o mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. Tym razem poz­nańs­ki klub znalazł się dopiero na czwartym miejs­cu — przed Cra­cov­ią, Polonią Warsza­wa i Zagłę­biem Lubin. Dopiero na ósmej loka­cie upla­sowała się Jagiel­lonia Białys­tok – czwarty z klubów reprezen­tu­ją­cych Pol­skę na are­nie między­nar­o­dowej. Zespół z Białegos­toku odpadł już 7 lip­ca, dlat­ego jego wys­tęp nie przys­porzył klubowi wielkiego zainteresowania.

Co ciekawe, to jed­nak Śląsk Wrocław okazał się najczęś­ciej opisy­wanym zespołem w samej prasie. Wisła w tym zestaw­ie­niu była trze­cia, ale zdomi­nowała najważniejsze por­tale inter­ne­towe, dzię­ki czemu znalazła się na pier­wszym miejs­cu klasy­fikacji łącznej. W przy­pad­ku Śląs­ka niezwyk­le dużym zain­tere­sowaniem cieszyła się kon­frontac­ja z Dundee Unit­ed. Wye­lim­i­nowanie Szkotów spraw­iło, że wrocław­ian­ie zan­otowali najwięk­szą liczbę pub­likacji na pier­wszych stronach. Anal­i­ty­cy agencji infor­ma­cyjnej „PRESS-SERVICE Mon­i­tor­ing Mediów” podali, że w ciągu miesią­ca było ich 30, o sześć więcej aniżeli o Wiśle Kraków. Po 23 takie tek­sty miały Cra­covia i Lech Poz­nań. Najm­niej medi­al­nym klubem T‑Mobile Ekstrak­lasy okazał się beni­aminek — Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Najwyższy ekwi­wa­lent reklam­owy pub­likacji zan­otowały klu­by z dużych miast. Naja­trak­cyjniejsze dla spon­sorów w min­ionym miesiącu były kole­jno Wisła Kraków (18,5 mln zł), Legia Warsza­wa (16,8 mln zł), Polo­nia Warsza­wa (16 mln zł), Cra­covia (14,6 mln zł), Śląsk Wrocław (14,5 mln zł) i Lech Poz­nań (14,1 mln zł). Ekwi­wa­lent reklam­owy to kwo­ta, jaką należało­by zapłacić za powierzch­nie reklam­ową równą tej zajętej przez pub­likac­je pra­sowe o badanych klubach. Obliczany jest on zgod­nie z cen­nika­mi reklam­owy­mi poszczegól­nych tytułów.

Badanie POLSKA PIŁKA przeprowad­zone zostało na pod­staw­ie mon­i­toringu 1100 tytułów prasy ogólnopol­skiej i region­al­nej oraz 20 najpop­u­larniejszych por­tali inter­ne­towych. W lipcu 2011 przeanal­i­zowano 14,8 tys. pub­likacji. Łącznie od początku bada­nia — czyli od 1 mar­ca 2010 do 31 lip­ca 2011 anal­i­ty­cy wzięli pod uwagę około 210 tys. informacji.

 

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Górnik Zabrze - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.