WL Liga: Podsumowanie 8. kolejki

wlligaW 8. kole­jce naj­ciekaw­iej zapowiadało się star­cie KKS Wiary Lecha I i Sekcji Wino­grady, a także poje­dynek-klasyk WL Ligi – EW kon­tra Lechita.net. Zaprasza­my do pod­sumowanie min­ionej kole­j­ki WL Ligi.

W obu lig­ach poz­nal­iśmy pier­wsze rozstrzyg­nię­cia w I rundzie. Zaczniemy od pier­ws­zoligowych roz­gry­wek. Grę w grupie spad­kowej po dwóch porażkach zapewnili sobie zawod­ni­cy Gietewu oraz pauzu­ją­cy w 8. kole­jce gracze Spis­ki Team.  O inne cele w finałowej fazie powal­czą reprezen­tan­ci Sekcji Wino­grady, KKS Wiary Lecha I, Sekcji SSL i LP‑G Fans.

Dwie pier­wsze ekipy w sobot­nie popołud­nie zmierzyły się w meczu na szczy­cie I WL Ligi. Stawką była pozy­c­ja lid­era, której bronili mis­tr­zowie. Samo spotkanie stało na wysokim poziomie i dostar­czyło dużą dawkę emocji. O wyniku poje­dynku zde­cy­dowała pier­wsza połowa, w której domi­nowały zabójcze kon­try Sekcji Wino­grady oraz duże błędy w defen­sy­wie reprezen­tan­tów sto­warzyszenia. Pier­wsze 12 min­ut zakończyło się wynikiem 4:1. W drugiej częś­ci gry Wiara Lecha I zamknęła rywala w tzw. „zamku” i sys­tem­aty­cznie zbliżała się do remisu. Tego ostate­cznie nie udało się osiągnąć i Sekc­ja Wino­grady wygrała z obroń­ca­mi tytułu mis­tr­zowskiego 5:4. Wywal­cze­nie trzech punk­tów w tym spotka­niu, a także zwycięst­wo w star­ciu z Pias­towskim Miastem dało awans na pier­wsze miejsce w tabeli.

Udaną sobotę za sobą ma także WM, który również doliczył do swo­jego dorobku punk­towego sześć „oczek”. Dwóch wygranych nie udało się osiągnąć LP‑G Fans. Głuszy­ni­an­ie w drugim spotka­niu wygrali z Pias­towskim Miastem, lecz w pier­wszym niespodziewanie stra­cili punk­ty w star­ciu z KKS Wiarą Lecha II. Mogli ich stracić o jeden więcej, ale w spotka­niu prze­ci­wko drugiej drużynie niebiesko-białych wyrównu­jącą bramkę zdobyli w ostat­niej sekundzie meczu. Na zakończe­nie piłkarskiej sobo­ty czekał nas klasyk WL Ligi. Star­cie EW z Lechitą.net nie zaw­iodło. Kibice obe­jrzeli fes­ti­w­al bramek, dużą liczbę okazji bramkowych, a także kap­i­talne inter­wenc­je bramkarzy. Poje­dynek zakończył się wygraną „Pasów” 8:5.

Awans do grupy mis­tr­zowskiej II WL Ligi zapewniły sobie dwie drużyny: Los Fut­boleiros i Rapid Poz­nań. Obie ekipy w ósmej kole­jce wygrały swo­je spotka­nia. Los Fut­boleiros roz­gromili Śróde­ję, a Rapid Poz­nań okazał się min­i­mal­nie lep­szy od FC Ślusarzy. Najlep­szym zespołem sobot­nich gier w II WL Lidze było KS Junikowo. Ekipa z zachod­niego Poz­na­nia opuszcza­ła halę na os. Stare Żegrze z sześ­cioma punk­ta­mi wywal­czony­mi w star­ci­ach ze Śróde­ją i drużyną rejsynawarcie.pl. Dwa zwycięst­wa dały awans na szóste miejsce w tabeli.

Wyni­ki 8. kole­j­ki (19.01.2013):

I WL LIGA

KKS Wiara Lecha II – Pobiedzi­ki-Light ERP 1:3 (Wawrzy­ni­ak — J.Korytowski 2, P.Makowski)
KKS Wiara Lecha IILP‑G Fans 3:3 (Kosi­d­ows­ki, Kujaws­ki, Wawrzy­ni­ak — Jarec­ki, Miążek, Polak)
Pias­towskie Mias­to – LP‑G Fans 2:7 (Gra­jkows­ki, Grzeszczak — Miążek 4, Jarec­ki, S.Nowak, Polak)
Pias­towskie Mias­to – Sekc­ja Wino­grady 2:4 (Gra­jkows­ki, Grzeszczak — Siejek 2, A.Kania, Oleszak)
KKS Wiara Lecha I – Sekc­ja Wino­grady 4:5 (Tabiszews­ki 2, Adams­ki 2 — A.Kania, Oleszak, Piestrzyńs­ki, Siejek, Ślisiński)
Gietewu — WM 0:5 (Koko­cińs­ki 3, N.Kowalski 2)
EWWM 2:3 (T.Antczak, M.Wyrwa — N.Kowalski 2, Delik)
Gietewu – Lechita.net 2:6 (Gra­jek, Majchrzak — Socha 3, D.Mikołajczak, Prze­woźny, Szukała)
EW – Lechita.net 8:5 (M.Wyrwa 5, Więczkows­ki 2, T.Antczak — Kaźmier­czak 2, D.Mikołajczak 2, Socha)

II WL LIGA

FC Ślusarze – Rapid Poz­nań 3:4 (Guzikows­ki 2, Bosak — Napier­ała 2, Tar­gows­ki, Woytyniak)
rejsynawarcie.pl – KS Junikowo 2:4 (Plu­cińs­ki 2 — Her­c­ka, M.Kowalski, Myt­nik, Raszewski)
Śróde­ja – KS Junikowo 3:6 (Sawikows­ki 2, Suchom­s­ki — Raszews­ki 2, Skwaryło 2, Chwiałkows­ki, M.Kowalski)
Śróde­ja – Los Fut­boleiros 1:15 (Suchom­s­ki — Szen­feld 5, Wal­czyk 4, Jarosz 2, Jedz­i­na 2, P.Kaczmarek, Przybył)
PWWSWR S7 4:3 (M.Dąbrowski 2, Jóźwiak, Szymkowiak — A.Boratyński, C.Boratyński, Ł.Dąbrowski)

Tabele (kole­jno: miejsce, nazwa drużyny, licz­ba meczów, punk­ty, różni­ca bramek)

I WL LIGA

1.

Sekc­ja Winogrady

10

25

52:37

2.

KKS Wiara Lecha I

9

22

52:30

3.

Sekc­ja SSL

8

19

44:16

4.

LP‑G Fans

11

19

47:43

5.

FC Štil­ić

9

16

54:27

6.

W M

8

16

37:21

7.

E W

7

15

37:25

8.

Pobiedzi­ki-Light ERP

9

13

42:37

9.

Lechita.net

8

12

29:27

10.

Pias­towskie Miasto

9

7

33:50

11.

KKS Wiara Lecha II

8

5

17:33

12.

Gietewu

9

3

22:54

13.

Poz­na­ni­a­cy

8

3

18:50

14.

Spis­ki Team

9

3

21:55

II WL LIGA

1.

Los Fut­boleiros

9

25

74:19

2.

Rapid Poz­nań

8

21

60:20

3.

Siu­pakabra-Fun­dac­ja RAK OFF

9

21

38:22

4.

Volk­swa­gen-Odlew­nia

7

19

37:14

5.

rejsynawarcie.pl

10

19

43:38

6.

Zespół Szkół Budowlanych

9

18

46:29

7.

PWW

10

13

38:42

8.

KS Junikowo

10

12

35:44

9.

SK Galaxy

8

11

32:24

10.

SWR S7

8

9

24:33

11.

Śróde­ja

10

9

29:81

12.

FC Ślusarze

8

6

30:37

13.

Alu­plast

8

6

28:56

14.

Apa­tor Powogaz

8

1

17:45

15.

Sol­i­dar­na Polska

10

0

23:50

Najlep­si strzelcy:

I WL LIGA

19 bramek – Tabiszews­ki (KKS Wiara Lecha I)
18 – Tórz (Sekc­ja SSL)
16 – P.Makowski (Pobiedzi­ki-Light ERP), M.Wyrwa (EW)

II WL LIGA

22 bram­ki – Napier­ała (Rapid Poz­nań), Wal­czyk (Los Futboleiros)
20 – Szen­feld (Los Futboleiros)
14 – Woy­ty­ni­ak (Rapid Poznań)

Ter­mi­narz 9. kole­j­ki (26.01.2013):

I WL LIGA:

11:55 – Spis­ki Team – Sekc­ja SSL
13:20 – Pias­towskie Mias­to – Sekc­ja SSL
14:15 – Poz­na­ni­a­cy – EW
15:10 – Poz­na­ni­a­cy – Gietewu
16:05 – Pobiedzi­ki-Light ERP – Gietewu
17:00 – FC Štil­ić – WM
17:55 – FC Štil­ić – Lechita.net

II WL LIGA:

10:20 – SWR S7 — Aluplast
11:00 – SWR S7 – Sol­i­dar­na Polska
11:30 – SK Galaxy — Aluplast
12:25 – SK Galaxy – FC Ślusarze
13:45 – Los Fut­boleiros – FC Ślusarze
14:40 – Los Fut­boleiros – Volkswagen-Odlewnia
15:35 – Zespół Szkół Budowlanych – Volkswagen-Odlewnia
16:30 – Zespół Szkół Budowlanych – Apa­tor Powogaz
17:30 – Śróde­ja – Apa­tor Powogaz
18:25 – Śróde­ja – Siu­pakabra-Fun­dac­ja RAK OFF

PODIUM PUCHAR WL LIGI:

II run­da:

12:55 – Spis­ki Team – Pias­towskie Miasto

III run­da:

19:00 – Lechita.net – Siu­pakabra-Fun­dac­ja RAK OFF

Kursy na mecze Lecha

Vllaznia - Valur Reykyavik

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:30

Linfield - Stjarnan

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Tre Penne - Floriana FC

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Derry City - Magpies

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Budućnost Podgorica - FC Malisheva

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 21:00

Vllaznia - Valur Reykyavik

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:30

Linfield - Stjarnan

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Tre Penne - Floriana FC

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Derry City - Magpies

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Budućnost Podgorica - FC Malisheva

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 21:00

Vllaznia - Valur Reykyavik

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:30

Linfield - Stjarnan

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Tre Penne - Floriana FC

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Derry City - Magpies

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Budućnost Podgorica - FC Malisheva

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 21:00

Vllaznia - Valur Reykyavik

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:30

Linfield - Stjarnan

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Tre Penne - Floriana FC

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Derry City - Magpies

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Budućnost Podgorica - FC Malisheva

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 21:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.