WL Liga: Podsumowanie ostatnich dwóch kolejek

wlligaTon pier­ws­zoligowym roz­gry­wkom nada­ją dwie sekc­je: SSL i Wino­grady. Na drugim fron­cie nadal nie ma moc­nych na Los Fut­boleiros. Zaprasza­my do przeczy­ta­nia pod­sumowa­nia ostat­nich dwóch kole­jek na WL Lidze.


W I lidze kole­jne wygrane wpadły na kon­to czołowych trzech drużyn. Po dwa zwycięst­wa odniosły Sekc­ja SSL i FC Štil­ić. Ta pier­wsza ekipa wygrała oba spotka­nia po 8:1 i zachowała pozy­cję wicelid­era. FC Štil­ić dopisał kom­plet sześ­ciu punk­tów po bard­zo trud­nych i emocjonu­ją­cych poje­dynkach, w których okazy­wał się lep­szy o dwie bram­ki – 3:1 z WM i 4:2 z Lechitą.net. Lid­erem I ligi w dal­szym ciągu jest Sekc­ja Wino­grady, która pokon­ała w der­bach EW 4:2. W bard­zo dobrej formie zna­j­du­ją się Poz­na­ni­a­cy. Ekipa, która od początku roz­gry­wek zado­mow­iła się w dol­nych rejonach tabeli rozpoczęła marsz w górę. Poz­na­ni­a­cy w trzech spotka­ni­ach zgar­nęli dziewięć punk­tów i zan­otowali awans na 10. miejsce.

Dru­goligowe roz­gry­w­ki zdomi­nowali Los Fut­boleiros. Niepoko­nany beni­aminek II WL Ligi wypra­cow­ał sobie przewagę czterech punk­tów nad wicelid­erem – Siu­pakabrą-Fun­dac­ja RAK OFF i przekroczył granicę 100 bramek! W trzech spotka­ni­ach w ostat­nich dwóch kole­jkach zdobył ich aż 34, w tym 6 w hicie I rundy roz­gry­wek z Volk­swa­gen­em-Odlew­nia. Zaj­mu­ją­cy drugą lokatę reprezen­tan­ci fun­dacji również ostat­nie dwie sobo­ty zal­iczą do bard­zo udanych. Podob­nie jak Los Fut­boleiros Siu­pakabra wygrała wszys­tkie trzy spotka­nia i awan­sowała na pozy­cję wicelid­era. Ostat­nie miejsce na podi­um, które zarazem jest ostat­nim gwaran­tu­ją­cym grę w I WL Lidze, zaj­mu­je Zespół Szkół Budowlanych. „Budowlan­ka” w 9. kole­jce w meczu na szczy­cie pokon­ała Volk­swa­gen-Odlew­nia 4:3. Dla ekipy spod znaku VW przełom sty­cz­nia i lutego był bard­zo pechowy. Nie dość, że w 9.kolejce prze­grali oba spotka­nia to tydzień później rzutem na taśmę zaled­wie zremisowali z KS Junikowo 6:6. Straty punk­tów spowodowały spadek na czwartą pozy­cję.

Wyni­ki 9. i 10. kole­j­ki (26.01.2013 i 02.02.2013):

I WL LIGA

Spis­ki Team — Sekc­ja SSL 1:8 (Grat — Tórz 3, Kowalak 3, Antkowiak, Hałas)
Pias­towskie Mias­to — Sekc­ja SSL 1:8 (Grzeszczak — Tórz 4, Kowalak 2, Antkowiak, Koniecz­ka)
Poz­na­ni­a­cy — EW 6:4 (Galin 2, Sma­glews­ki 2, Morkows­ki, Stach­nik — M.Wyrwa 3, Smu­ra)
Poz­na­ni­a­cy — Gietewu 7:6 (Galin 3, Głów­czak, Morkows­ki, Pierzch­lewicz, Sma­glews­ki — Ben­s­ki 2, Kajz­er­s­ki 2, Latosi, Majchrzak)
Pobiedzi­ki-Light ERP — Gietewu 5:3 (P.Makowski 4, B.Makowski — Majchrzak 2, Ben­s­ki)
FC Štil­ić — WM 3:1 (K.Szerszeń 2, Budzyńs­ki — N.Kowalski)
FC Štil­ić — Lechita.net 4:2 (Frontczak 2, Budzyńs­ki, K.Szerszeń — Kaźmier­czak)
EW — Sekc­ja Wino­grady 2:4 (Smu­ra, M.Wyrwa — A.Kania, Oleszak, Piestrzyńs­ki, Siejek)
EW — Pias­towskie Mias­to 7:4 (M.Wyrwa 3, Smu­ra 2, R.Norek, M.Kaczmarek — Gra­jkows­ki 2, Mazurkiewicz, Pietrucha)
KKS Wiara Lecha II — Pias­towskie Mias­to 8:2 (Kujaws­ki 3, Mosiądz 2, Kosi­d­ows­ki, Schoepe, Wietrzyńs­ki — Gra­jkows­ki 2)
KKS Wiara Lecha II — Lechita.net 4:5 (Kujaws­ki 4 — D.Mikołajczak 2, Prze­woźny 2, Kaźmier­czak)
WM — Lechita.net 1:1 (N.Kowalski — Prze­woźny)
WM — Spis­ki Team 8:0 (N.Kowalski 3, Rychter 3, G.Kozłowski, Ł.Stępa)
Poz­na­ni­a­cy — Spis­ki Team 8:3 (Galin 2, Wachowiak 2, Fabi­ańs­ki, Głów­czak, Siko­ra, Stach­nik — Krzyża­ni­ak 2, Pawłows­ki)

II WL LIGA

SWR S7 — Alu­plast 4:4 (A.Boratyński 2, C.Boratyński, Ł.Dąbrowski — Alek­sandrows­ki 2, Ból, Woźnic­ki)
SWR S7 — Sol­i­dar­na Pol­s­ka 7:2 (Ł.Dąbrowski 2, Dobrzy­c­ki 2, Piechoc­ki 2, Now­ic­ki — Cza­ińs­ki, Konatkows­ki)
SK Galaxy — Alu­plast 9:6 (Lisiec­ki 7, Kożuch, Kuchars­ki — Woźnic­ki 2, Alek­sandrows­ki, Ból, Szarad­ows­ki, M.Urbaniak)
SK Galaxy — FC Ślusarze 6:5 (Lisiec­ki 5, Kuchars­ki — Guzikows­ki 4, Kubac­ki)
Los Fut­boleiros — FC Ślusarze 18:4 (Wal­czyk 6, Szen­feld 4, Jarosz 3, Jedz­i­na 2, P.Kaczmarek 2, Przy­była — Guzikows­ki 2, Gem­bic­ki, Gozdek)
Los Fut­boleiros — Volk­swa­gen-Odlew­nia 6:2 (Wal­czyk 4, Jedz­i­na, Jarosz — Ziętkiewicz, Ł.Kaczmarek)
Zespół Szkół Budowlanych — Volk­swa­gen-Odlew­nia 4:3 (Leki­er 2, Woźny, samob. — Lip­iec­ki, M.Małecki, Ziętkiewicz)
Zespół Szkół Budowlanych — Apa­tor Powogaz 6:3 (Leki­er 2, Lenar­czyk 2, Sze­fler, Szew­czyk — Simon, Strażyńs­ki, Stru­gała)
Śróde­ja — Apa­tor Powogaz 2:5 (Maćkowiak, Wyle­gała — Kubic­ki 2, Simon, Wągrows­ki, Woj­cieszek)
Śróde­ja — Siu­pakabra-Fun­dac­ja RAK OFF 4:9 (Sawikows­ki 2, Suchom­s­ki 2 — S.Łuczak 4, Drat­wa 2, Feld­mann 2, P.Rutkowski)
PWW — Los Fut­boleiros 2:10 (Jóźwiak, Ser­ba — Wal­czyk 5, P.Kaczmarek 3, Szen­feld, Jarosz)
SK Galaxy — SWR S7 2:1 (Lisiec­ki, Szwed — Dobrzy­c­ki)
KS Junikowo — Volk­swa­gen-Odlew­nia 6:6 (J.Ruga 2, Chwiałkows­ki 2, Błaszczyk, Raszews­ki — M.Małecki 4, Ł.Kaczmarek, Ziętkiewicz)
rejsynawarcie.pl — Volk­swa­gen-Odlew­nia 2:7 (Tietz 2 — Ziętkiewicz 3, Haj­zler, B.Król, M.Małecki, Sobkowiak)
rejsynawarcie.pl — Siu­pakabra-Fun­dac­ja RAK OFF 3:7 (Balkows­ki, Plu­cińs­ki, Śro­da — P.Rutkowski 3, Drat­wa, Feld­mann, S.Łuczak, Skowrońs­ki)
Rapid Poz­nań — Siu­pakabra-Fun­dac­ja RAK OFF 1:7 (Woy­ty­ni­ak — S.Łuczak 4, P.Rutkowski 2, Skowrońs­ki)

Tabele (kole­jno: miejsce, nazwa drużyny, licz­ba meczów, punk­ty, różni­ca bramek)

I WL LIGA

1.

Sekc­ja Wino­grady

11

28

56:39

2.

Sekc­ja SSL

10

25

60:18

3.

FC Štil­ić

11

22

61:30

4.

KKS Wiara Lecha I

9

22

52:30

5.

WM

11

20

47:25

6.

LP-G Fans

11

19

47:43

7.

EW

10

18

50:39

8.

Pobiedzi­ki-Light ERP

10

16

47:40

9.

Lechita.net

11

16

37:36

10.

Poz­na­ni­a­cy

11

12

39:63

11.

KKS Wiara Lecha II

10

8

29:40

12.

Pias­towskie Mias­to

12

7

40:73

13.

Gietewu

11

3

31:66

14.

Spis­ki Team

12

3

25:79

II WL LIGA

1.

Los Fut­boleiros

12

34

108:27

2.

Siu­pakabra-Fun­dac­ja RAK-OFF

12

30

61:30

3.

Zespół Szkół Budowlanych

11

24

56:35

4.

Volk­swa­gen-Odlew­nia

11

23

55:32

5.

Rapid Poz­nań

9

21

61:27

6.

SK Galaxy

11

20

49:36

7.

rejsynawarcie.pl

12

19

48:52

8.

SWR S7

11

13

36:41

9.

KS Junikowo

11

13

41:50

10.

PWW

11

13

40:52

11.

Śróde­ja

12

9

35:95

12.

Alu­plast

10

7

38:69

13.

FC Ślusarze

10

6

39:61

14.

Apa­tor Powogaz

10

4

25:53

15.

Sol­i­dar­na Pol­s­ka

11

0

25:57

Najlep­si strzel­cy:

I WL LIGA

25 bramek – Tórz (Sekc­ja SSL)
23 – M.Wyrwa (EW)
20 – P.Makowski (Pobiedzi­ki-Light ERP)

II WL LIGA

37 bramek –Wal­czyk (Los Fut­boleiros)
25 – Szen­feld (Los Fut­boleiros)
24 – Lisiec­ki (SK Galaxy)

Ter­mi­narz 11. kole­j­ki (09.02.2013):

I WL LIGA:

16:40 — WMLP-G Fans
18:20 — Sekc­ja SSLKKS Wiara Lecha II
19:15 — Sekc­ja SSL – Pobiedzi­ki-Light ERP
19:45 — Gietewu — Spis­ki Team

II WL LIGA:

16:10 – Rapid Poz­nań – rejsynawarcie.pl
17:05 — FC Ślusarze — Alu­plast
17:50 — FC Ślusarze – Apa­tor Powogaz
18:45 — KS Junikowo – Apa­tor Powogaz

PODIUM PUCHAR WL LIGI:

III run­da:

15:50 – Rapid Poz­nań – LP-G Fans
17:35 – WMKKS Wiara Lecha II
20:25 – Gietewu – Pobiedzi­ki-Light ERP

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress