01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.7godz.5min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

WL Liga: Podsumowanie ostatnich dwóch kolejek

wlligaTon pier­ws­zoligowym roz­gry­wkom nada­ją dwie sekc­je: SSL i Wino­grady. Na drugim fron­cie nadal nie ma moc­nych na Los Fut­boleiros. Zaprasza­my do przeczy­ta­nia pod­sumowa­nia ostat­nich dwóch kole­jek na WL Lidze.


W I lidze kole­jne wygrane wpadły na kon­to czołowych trzech drużyn. Po dwa zwycięst­wa odniosły Sekc­ja SSL i FC Štil­ić. Ta pier­wsza ekipa wygrała oba spotka­nia po 8:1 i zachowała pozy­cję wicelid­era. FC Štil­ić dopisał kom­plet sześ­ciu punk­tów po bard­zo trud­nych i emocjonu­ją­cych poje­dynkach, w których okazy­wał się lep­szy o dwie bram­ki – 3:1 z WM i 4:2 z Lechitą.net. Lid­erem I ligi w dal­szym ciągu jest Sekc­ja Wino­grady, która pokon­ała w der­bach EW 4:2. W bard­zo dobrej formie zna­j­du­ją się Poz­na­ni­a­cy. Ekipa, która od początku roz­gry­wek zado­mow­iła się w dol­nych rejonach tabeli rozpoczęła marsz w górę. Poz­na­ni­a­cy w trzech spotka­ni­ach zgar­nęli dziewięć punk­tów i zan­otowali awans na 10. miejsce.

Dru­goligowe roz­gry­w­ki zdomi­nowali Los Fut­boleiros. Niepoko­nany beni­aminek II WL Ligi wypra­cow­ał sobie przewagę czterech punk­tów nad wicelid­erem – Siu­pakabrą-Fun­dac­ja RAK OFF i przekroczył granicę 100 bramek! W trzech spotka­ni­ach w ostat­nich dwóch kole­jkach zdobył ich aż 34, w tym 6 w hicie I rundy roz­gry­wek z Volk­swa­gen­em-Odlew­nia. Zaj­mu­ją­cy drugą lokatę reprezen­tan­ci fun­dacji również ostat­nie dwie sobo­ty zal­iczą do bard­zo udanych. Podob­nie jak Los Fut­boleiros Siu­pakabra wygrała wszys­tkie trzy spotka­nia i awan­sowała na pozy­cję wicelid­era. Ostat­nie miejsce na podi­um, które zarazem jest ostat­nim gwaran­tu­ją­cym grę w I WL Lidze, zaj­mu­je Zespół Szkół Budowlanych. „Budowlan­ka” w 9. kole­jce w meczu na szczy­cie pokon­ała Volk­swa­gen-Odlew­nia 4:3. Dla ekipy spod znaku VW przełom sty­cz­nia i lutego był bard­zo pechowy. Nie dość, że w 9.kolejce prze­grali oba spotka­nia to tydzień później rzutem na taśmę zaled­wie zremisowali z KS Junikowo 6:6. Straty punk­tów spowodowały spadek na czwartą pozycję.

Wyni­ki 9. i 10. kole­j­ki (26.01.2013 i 02.02.2013):

I WL LIGA

Spis­ki Team — Sekc­ja SSL 1:8 (Grat — Tórz 3, Kowalak 3, Antkowiak, Hałas)
Pias­towskie Mias­to — Sekc­ja SSL 1:8 (Grzeszczak — Tórz 4, Kowalak 2, Antkowiak, Konieczka)
Poz­na­ni­a­cy — EW 6:4 (Galin 2, Sma­glews­ki 2, Morkows­ki, Stach­nik — M.Wyrwa 3, Smura)
Poz­na­ni­a­cy — Gietewu 7:6 (Galin 3, Głów­czak, Morkows­ki, Pierzch­lewicz, Sma­glews­ki — Ben­s­ki 2, Kajz­er­s­ki 2, Latosi, Majchrzak)
Pobiedzi­ki-Light ERP — Gietewu 5:3 (P.Makowski 4, B.Makowski — Majchrzak 2, Benski)
FC Štil­ić — WM 3:1 (K.Szerszeń 2, Budzyńs­ki — N.Kowalski)
FC Štil­ić — Lechita.net 4:2 (Frontczak 2, Budzyńs­ki, K.Szerszeń — Kaźmierczak)
EW — Sekc­ja Wino­grady 2:4 (Smu­ra, M.Wyrwa — A.Kania, Oleszak, Piestrzyńs­ki, Siejek)
EW — Pias­towskie Mias­to 7:4 (M.Wyrwa 3, Smu­ra 2, R.Norek, M.Kaczmarek — Gra­jkows­ki 2, Mazurkiewicz, Pietrucha)
KKS Wiara Lecha II — Pias­towskie Mias­to 8:2 (Kujaws­ki 3, Mosiądz 2, Kosi­d­ows­ki, Schoepe, Wietrzyńs­ki — Gra­jkows­ki 2)
KKS Wiara Lecha II — Lechita.net 4:5 (Kujaws­ki 4 — D.Mikołajczak 2, Prze­woźny 2, Kaźmierczak)
WM — Lechita.net 1:1 (N.Kowalski — Przewoźny)
WM — Spis­ki Team 8:0 (N.Kowalski 3, Rychter 3, G.Kozłowski, Ł.Stępa)
Poz­na­ni­a­cy — Spis­ki Team 8:3 (Galin 2, Wachowiak 2, Fabi­ańs­ki, Głów­czak, Siko­ra, Stach­nik — Krzyża­ni­ak 2, Pawłowski)

II WL LIGA

SWR S7 — Alu­plast 4:4 (A.Boratyński 2, C.Boratyński, Ł.Dąbrowski — Alek­sandrows­ki 2, Ból, Woźnicki)
SWR S7 — Sol­i­dar­na Pol­s­ka 7:2 (Ł.Dąbrowski 2, Dobrzy­c­ki 2, Piechoc­ki 2, Now­ic­ki — Cza­ińs­ki, Konatkowski)
SK Galaxy — Alu­plast 9:6 (Lisiec­ki 7, Kożuch, Kuchars­ki — Woźnic­ki 2, Alek­sandrows­ki, Ból, Szarad­ows­ki, M.Urbaniak)
SK Galaxy — FC Ślusarze 6:5 (Lisiec­ki 5, Kuchars­ki — Guzikows­ki 4, Kubacki)
Los Fut­boleiros — FC Ślusarze 18:4 (Wal­czyk 6, Szen­feld 4, Jarosz 3, Jedz­i­na 2, P.Kaczmarek 2, Przy­była — Guzikows­ki 2, Gem­bic­ki, Gozdek)
Los Fut­boleiros — Volk­swa­gen-Odlew­nia 6:2 (Wal­czyk 4, Jedz­i­na, Jarosz — Ziętkiewicz, Ł.Kaczmarek)
Zespół Szkół Budowlanych — Volk­swa­gen-Odlew­nia 4:3 (Leki­er 2, Woźny, samob. — Lip­iec­ki, M.Małecki, Ziętkiewicz)
Zespół Szkół Budowlanych — Apa­tor Powogaz 6:3 (Leki­er 2, Lenar­czyk 2, Sze­fler, Szew­czyk — Simon, Strażyńs­ki, Strugała)
Śróde­ja — Apa­tor Powogaz 2:5 (Maćkowiak, Wyle­gała — Kubic­ki 2, Simon, Wągrows­ki, Wojcieszek)
Śróde­ja — Siu­pakabra-Fun­dac­ja RAK OFF 4:9 (Sawikows­ki 2, Suchom­s­ki 2 — S.Łuczak 4, Drat­wa 2, Feld­mann 2, P.Rutkowski)
PWW — Los Fut­boleiros 2:10 (Jóźwiak, Ser­ba — Wal­czyk 5, P.Kaczmarek 3, Szen­feld, Jarosz)
SK Galaxy — SWR S7 2:1 (Lisiec­ki, Szwed — Dobrzycki)
KS Junikowo — Volk­swa­gen-Odlew­nia 6:6 (J.Ruga 2, Chwiałkows­ki 2, Błaszczyk, Raszews­ki — M.Małecki 4, Ł.Kaczmarek, Ziętkiewicz)
rejsynawarcie.pl — Volk­swa­gen-Odlew­nia 2:7 (Tietz 2 — Ziętkiewicz 3, Haj­zler, B.Król, M.Małecki, Sobkowiak)
rejsynawarcie.pl — Siu­pakabra-Fun­dac­ja RAK OFF 3:7 (Balkows­ki, Plu­cińs­ki, Śro­da — P.Rutkowski 3, Drat­wa, Feld­mann, S.Łuczak, Skowroński)
Rapid Poz­nań — Siu­pakabra-Fun­dac­ja RAK OFF 1:7 (Woy­ty­ni­ak — S.Łuczak 4, P.Rutkowski 2, Skowroński)

Tabele (kole­jno: miejsce, nazwa drużyny, licz­ba meczów, punk­ty, różni­ca bramek)

I WL LIGA

1.

Sekc­ja Winogrady

11

28

56:39

2.

Sekc­ja SSL

10

25

60:18

3.

FC Štil­ić

11

22

61:30

4.

KKS Wiara Lecha I

9

22

52:30

5.

WM

11

20

47:25

6.

LP‑G Fans

11

19

47:43

7.

EW

10

18

50:39

8.

Pobiedzi­ki-Light ERP

10

16

47:40

9.

Lechita.net

11

16

37:36

10.

Poz­na­ni­a­cy

11

12

39:63

11.

KKS Wiara Lecha II

10

8

29:40

12.

Pias­towskie Miasto

12

7

40:73

13.

Gietewu

11

3

31:66

14.

Spis­ki Team

12

3

25:79

II WL LIGA

1.

Los Fut­boleiros

12

34

108:27

2.

Siu­pakabra-Fun­dac­ja RAK-OFF

12

30

61:30

3.

Zespół Szkół Budowlanych

11

24

56:35

4.

Volk­swa­gen-Odlew­nia

11

23

55:32

5.

Rapid Poz­nań

9

21

61:27

6.

SK Galaxy

11

20

49:36

7.

rejsynawarcie.pl

12

19

48:52

8.

SWR S7

11

13

36:41

9.

KS Junikowo

11

13

41:50

10.

PWW

11

13

40:52

11.

Śróde­ja

12

9

35:95

12.

Alu­plast

10

7

38:69

13.

FC Ślusarze

10

6

39:61

14.

Apa­tor Powogaz

10

4

25:53

15.

Sol­i­dar­na Polska

11

0

25:57

Najlep­si strzelcy:

I WL LIGA

25 bramek – Tórz (Sekc­ja SSL)
23 – M.Wyrwa (EW)
20 – P.Makowski (Pobiedzi­ki-Light ERP)

II WL LIGA

37 bramek –Wal­czyk (Los Futboleiros)
25 – Szen­feld (Los Futboleiros)
24 – Lisiec­ki (SK Galaxy)

Ter­mi­narz 11. kole­j­ki (09.02.2013):

I WL LIGA:

16:40 — WMLP‑G Fans
18:20 — Sekc­ja SSLKKS Wiara Lecha II
19:15 — Sekc­ja SSL – Pobiedzi­ki-Light ERP
19:45 — Gietewu — Spis­ki Team

II WL LIGA:

16:10 – Rapid Poz­nań – rejsynawarcie.pl
17:05 — FC Ślusarze — Aluplast
17:50 — FC Ślusarze – Apa­tor Powogaz
18:45 — KS Junikowo – Apa­tor Powogaz

PODIUM PUCHAR WL LIGI:

III run­da:

15:50 – Rapid Poz­nań – LP‑G Fans
17:35 – WMKKS Wiara Lecha II
20:25 – Gietewu – Pobiedzi­ki-Light ERP

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.