Wojewoda zamknął Kocioł

kibice litewskiWoje­w­o­da Wielkopol­s­ki pod­jął decyzję o zamknię­ciu Kotła na mecz z Koroną Kielce. To efekt wywieszenia przez kiboli w cza­sie meczu z Żal­girisem trans­par­en­tu “Litews­ki chamie, klęknij przed pol­skim panem”.

Zda­je sobie sprawę, że kibice przemieszczą się na inne try­buny. Stosowne pis­mo doty­czące wyty­cznych otrzy­ma wkrótce orga­ni­za­tor. Prezes Lecha dostanie pis­mo z moi­mi oczeki­wa­ni­a­mi doty­czą­cy­mi niedziel­nego meczu. Przed nim będzie miała miejsce inau­gu­rac­ja ważnych dla nas wiz­erunk­owo mis­tr­zostw świa­ta bez­dom­nych w piłce nożnej. Liczę na to, że służ­by staną na wysokoś­ci zada­nia, bo jeśli nie to będę pode­j­mował dal­sze decyz­je. Nawet o zamknię­ciu try­buny czy sta­dionu na czas nieokreślony — powiedzi­ał woje­w­o­da Florek.

- Dzisi­aj już wiemy, że zaw­iodły służ­by porząd­kowe orga­ni­za­to­ra, bo wniesie­nie na sta­dion tak dużego trans­par­en­tu jest niemal niemożli­we. Wiemy, że trans­par­ent był prze­chowywany na sta­dion­ie i służ­by go nie znalazły, czyli nie poradz­iły sobie z tym zadaniem - dodał.

Kibice, którzy posi­ada­ją bile­ty do Kotła na mecz z Koroną usiądą na try­bunie im. Cza­pczy­ka od strony ul. Bułgarskiej.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress