Wojtkowiak gotowy do gry przez 90 minut

Niespeł­na dwa tygod­nie trwała prz­er­wa Grze­gorza Wojtkowia­ka w treningach. Kap­i­tan Lecha wró­cił już do tren­ingów i dzisi­aj wyjechał razem z zespołem do Zabrza. – Jesteśmy zad­owoleni z tego, jak potoczyła się ta sytu­ac­ja. Wydawało się, że oper­ac­ja będzie niezbęd­na, ale obyło się bez niej – pod­kreśla Jose Mari Bakero.

Sam zawod­nik od początku tygod­nia przy­go­towywał się do meczu razem z drużyną, choć jego wys­tęp w Zabrzu nie był pewien. Jed­nak kole­jne jed­nos­t­ki treningowe uświadami­ały nie tylko zawod­ni­ka, ale także sztab szkole­niowy, że „Dyzio” jest gotowy do gry od początku spotkania.

- W tym tygod­niu obciąże­nie treningowe, z jakim ćwiczył rosło z każdą jed­nos­tką. Wczo­raj z nim roz­maw­iałem i powiedzi­ał mi, że jest gotowy do gry. To bard­zo dobrze, bo druży­na go potrze­bu­je. Cały czas jed­nak odczuwa dolegli­woś­ci, ale nie mam obaw – zaz­nacza opiekun Lecha.

Jego zdaniem decyz­ja zawod­ni­ka o lecze­niu zapo­b­ie­gaw­czym była świadomym wyborem, niepodyk­towanym ewen­tu­al­ną długą prz­er­wą i strace­niem miejs­ca w reprezen­tacji Pol­s­ki przed Euro 2012. – Pił­ka noż­na to sport pro­fesjon­al­ny, w którym każdy musi tak się zachowywać. Mamy ostat­nio inten­sy­wne trenin­gi, w których Wojtkowiak uczest­niczył. Gdy­byśmy uważali, że nie jest gotowy do gry, to nie bral­ibyśmy go pod uwagę, a jest inaczej – tłu­maczy tren­er lid­era T‑Mobile Ekstraklasy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress