01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.15godz.24min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Wspomnienie Ivana Turiny

ivan turinaTrans­fer do Lecha Poz­nań sym­pa­ty­cznego Ivana Turiny miał być lekiem zespołu na prob­lem z bramkarza­mi. „Kole­jorz” narzekał na brak kla­sowego golkipera, a przyjś­cie do stol­i­cy Wielkopol­s­ki tego Chor­wa­ta miało usta­bi­li­zować tę sytu­ację. Nieste­ty tak się nie stało.

Wło­darze Lecha wiąza­li z tym zawod­nikiem duże nadzieje. Chor­wat przede wszys­tkim imponował doskon­ały­mi warunk­a­mi fizy­czny­mi. Wyso­ki, dobrze zbu­dowany miał gwaran­tował pewność w bram­ce Lecha. — Gdy dzwonią do mnie dzi­en­nikarze z Chorwacji, mówię im, że Lech to był świet­ny wybór — podkreślał.

Turi­na z Lechem pod­pisał trzylet­nią umowę i miał zastąpić Emil­iana Dol­hę, który nie sprostał grze przy Buł­garskiej. Rumun sprowad­zony z Wisły Kraków był swoim cie­niem i po roku rozs­tał się z „Kole­jorzem”. Mało kto przy­puszczał, że taki sam los spot­ka również Ivana Turinę.

Dłu­go, bo aż do 31 październi­ka, czekał on na swój pier­wszy mecz w barwach Lecha Poz­nań. Po udanym wys­tępie prze­ci­wko Odrze Wodzisław bramkarz zyskał sym­pa­tię poz­nańs­kich kibiców. Jego los był jed­nak zmi­en­ny. Miewał lep­sze i gorsze momen­ty. Mimo kilku bard­zo udanych wys­tępów, zdarza­ło mu się grać prze­cięt­nie i ner­wowo. To właśnie on stał na bram­ce pod­czas meczów w fazie grupowej Pucharu UEFA, choć­by z dobrze wspom­i­nanym w Poz­na­niu spotka­niu z Feyenor­dem Rotterdam.

O miejsce w składzie rywal­i­zował z Krzysztofem Kotorowskim, który od kilku lat dziel­nie wal­czył o pozostanie w klu­bie. Nowi bramkarze, którzy do Poz­na­nia przy­chodzili prze­gry­wali z „Kotorem”. - Tren­er Mły­nar­czyk ma możli­wość wyboru jed­nego z nas. Widzi jak pracu­je­my i może zdarzyć się tak, że za chwilę w bram­ce stanie Krzysztof. Nasza rywal­iza­c­ja jest fair, roz­maw­iamy po każdym treningu i anal­izu­je­my swo­ją  grę – mówił o walce o bluzę bramkarską Chorwat.

Przed rozpoczę­ciem kole­jnego sezonu popadł w kon­flikt z władza­mi Lecha. Odsunię­to go od zajęć z pier­wszym zespołem, ogranic­zono możli­wość przy­go­towywa­nia się do kole­jnego sezonu, a następ­nie wys­taw­iono na listę trans­fer­ową. Dłu­go jed­nak nie było na niego chęt­nych, a Turi­na trenował z zespołem Młodej Ekstraklasy.

- Jeśli nawet chci­ałbym coś zmienić, to i tak nie mogę. Wszys­tko zależy od zain­tere­sowa­nia moją osobą. Jeśli nie zna­jdzie się na mnie chęt­ny, to będę trenował z Młodą Ekstrak­lasą. W Poz­na­niu mi się podo­ba, pol­u­biłem to mias­to, ale co będzie dalej? Poży­je­my, zobaczymy. Na razie jest spoko­jnie, byle do przo­du — mówił o tej sytu­acji piłkarz.

Ostate­cznie zawod­nik rozwiązał kon­trakt z klubem za porozu­mie­niem stron, a po jakimś cza­sie wró­cił do Dinamo Zagrzeb, gdzie rozpoczy­nał swo­ją piłkarską kari­erę. Tę, dość niespodziewanie, zakończył dzisi­aj w nocy — w Sztokholmie.Po pon­ad dwóch lat­ach gry w AIK, z którym zdobył wicemistr­zost­wo kra­ju. Na Buł­garską wró­cił poprzed­niego lata i prze­grał z Lechem 1:0. Tydzień wcześniej jed­nak jego druży­na wygrała z „Kole­jorzem” 3:0 i to ona awan­sowała do kole­jnej fazy rozgrywek.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.