Wypowiedzi zawodników po meczu Lech — Polonia

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z pomec­zowy­mi wypowiedzi­a­mi zawod­ników, którzy podzieli się wraże­ni­a­mi ze spotka­nia, a także oczeki­wa­ni­a­mi na ostat­nie ligowe kolejki.

Rafał Muraws­ki (Lech Poz­nań): — Włożyliśmy w to spotkanie bard­zo dużo sił. Po zdoby­ciu bram­ki trochę się cofnęliśmy i to jest prob­lem, ponieważ powin­niśmy grać wyżej i nie poz­wolić Polonii na prze­ję­cie inic­jaty­wy. Ona chci­ała wyrów­nać i nas zdomi­nować, ale to się nie udało. Na pewno fajnie, że cały czas wygry­wamy, bard­zo się z tego cieszymy. W tabeli jest ciekaw­ie i ter­az czekamy na inne wyni­ki. Na pewno fajnie, że uda­je nam się zwyciężać. Gramy do koń­ca o mis­tr­zost­wo, póki jest na nie szansa. Nie wszys­tko jest jed­nak od nas zależne. My może­my zag­waran­tować sobie udzi­ał w pucharach i to jest nasz główny cel.

Vojo Ubi­parip (Lech Poz­nań): — Dzięku­ję tren­erowi za zau­fanie, ale mogę grać jeszcze lep­iej. Staram się dawać z siebie wszys­tko. Jeszcze nic nie osiągnęliśmy w tym sezonie, nie awan­sowal­iśmy do pucharów. Przede wszys­tkim musimy patrzeć na swo­je mecze i je wygry­wać. Patrzymy na to, co zro­bi Legia, Ruch i Korona, ale to oni ter­az czu­ją presję. My w ten week­end wygral­iśmy, bierze­my pilo­ty w ręce i patrzymy, co zrobią.

Mateusz Możdżeń (Lech Poz­nań): — To nie był piękny fut­bol Na boisku było dużo wal­ki i liczę się trzy punk­ty. Oczy­wiś­cie ter­az będziemy śledz­ić wyni­ki rywali. Nasze miejsce zależy od wyników innych drużyn, więc dobrze, że wywier­amy presję na innych zespołach. My cały czas wal­czymy o mis­tr­zost­wo, bo dopó­ki pił­ka w grze wiele może się zdarzyć. Zostały dwa mecze, które musimy wygrać. Nikt na pewno nie odstawi nogi, więc to będą kole­jne trudne spotkania.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress