Zagłębie przebiło ofertę Lecha. Małe szanse na transfer

zagłębie lubin szymon pawłowskiSzy­mon Pawłows­ki nie trafi do Lecha Poz­nań. Ofen­sy­wny zawod­nik wys­tępu­ją­cy w Zagłębiu Lubin odrzu­cił ofer­tę kon­trak­tu z “Kole­jorza” i praw­dopodob­nie zwiąże się nową umową ze swoim obec­nym pra­co­daw­cą.

Wal­ka o pod­pis zawod­ni­ka trwa od koń­ca grud­nia. Wów­czas poważnie  zain­tere­sowane pozyskaniem zawod­ni­ka było Kaiser­slautern, które jed­nak zrezyg­nowało z tego pomysłu. Później piłkarz prowadz­ił wstęp­ne roz­mowy z Herthą Berlin, która jed­nak również nie dążyła do sfi­nal­i­zowa­nia negoc­jacji.

Cały czas sytu­ację trans­fer­ową obserował Lech Poz­nań, który chci­ał sprowadz­ić zawod­ni­ka na Buł­garską. Przed­staw­iciele “Kole­jorza” zapro­ponowali piłkar­zowi kon­trakt, jed­nak Zagłę­bie Lubin prze­biło bard­zo korzyst­ną ofer­tę ze stol­i­cy Wielkopol­s­ki i zawod­nik skła­nia się ku pozosta­niu w Lubinie.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress