27.01.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Stal Mielec vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
57dn.19godz.6min.
13.45 X3.50 22.10 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Zapowiedź 20. kolejki T‑Mobile Ekstraklasy

Już dziś zostanie zain­au­gurowana dwudzi­es­ta kole­j­ka T‑Mobile Ekstrak­lasy, a co czeka na piłkarzy oraz kibiców w tej serii spotkań? O tym w zapowiedzi poniżej.

W pier­wszym meczu tej serii spotkań w Kiel­cach zmierzą się piłkarze Korony oraz Podbeskidzia Biel­s­ka-Białej. Oba zespoły sen­sacyjnie spisu­ją się w tym sezonie i zaj­mu­ją odpowied­nio piąte i szóste miejsce w ligowej tabeli. Zarówno gospo­darze jak i przy­jezd­ni zaczęli rundę wiosen­ną od wygranych, ale bardziej imponu­jące są wyni­ki Korony. Pop­u­larne “Scy­zo­ry­ki” pokon­ały już Jagiel­lonię oraz Wisłę Kraków, szczegól­nie wyjaz­dowe zwycięst­wo w Krakowie jest imponu­ją­cym rezul­tatem. Goś­cie pokon­ali na wyjeździe Widzew oraz bard­zo zawodzące w tym sezonie Zagłę­bie. Zapowia­da się ciekawy poje­dynek między dwoma bard­zo dobrze spisu­ją­cy­mi się ostat­nio druży­na­mi i ciężko jest wskazać zwycięzcę, ze wzglę­du na przewagę włas­nego boiska min­i­mal­nym fawory­tem są Kiel­czanie, ale jeśli miałbym typować koń­cowy rezul­tat to jest to podzi­ał punk­tów, a więc remis.

Równie ważny, a może nawet ważniejszy będzie wiec­zorny piątkowy mecz, który doty­czy kwestii utrzy­ma­nia się w Ekstrak­lasie. Cra­covia wios­ną odno­towała dwa remisy, a Zagłę­bie po obiecu­ją­cym star­cie i zdoby­czą punk­tową z Wisłą Kraków poległo z Podbeskidziem. “Miedziowi” cią­gle są czer­woną latarnią Ekstrak­lasy. Sytu­acji przy­jezd­nych nie ułatwi brak Bar­tosza Ryma­ni­a­ka oraz Davi­da Abwo. Ten pier­wszy pauzu­je za kart­ki, a dru­gi jest kon­tuzjowany. Tren­er Hapal cią­gle nie będzie mógł sko­rzys­tać z Bojana Isailovi­cia. Jeśli zespół z Lubi­na prze­gra dziś w Krakowie to do bez­piecznej pozy­cji będzie tracił już pięć punktów.

Sobotę zaczy­namy w Bełcha­towie, gdzie Polo­nia, która sen­sacyjnie prze­grała na włas­nym obiek­cie z Widzewem będzie chci­ała się zre­ha­bil­i­tować i zdobyć cen­ny kom­plet punk­tów. Podopieczni Jac­ka Zielińskiego mimo wpad­ki z Widzewem do lid­era tracą tylko cztery ocz­ka i na pewno cią­gle mają apetyt na zdoby­cie mis­tr­zowskiego tytułu. Wygrana z Bełcha­towem powin­na ich przy­bliżyć do tego sukce­su. Gospo­darze wios­nę zaczęli od niespodziewanej wygranej w Poz­na­niu, a następ­nie zremisowali z Górnikiem. Jutro czeka ich najpraw­dopodob­niej pier­wsza poraż­ka w tym roku.

Inny kandy­dat do zdoby­cia Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki, warsza­wska Legia pode­jmie u siebie ŁKS i tu faworyt jest tylko jeden. Zespół Macie­ja Sko­rży odpad­nię­cie z Ligi Europe­jskiej powe­tował sobie ligowym pogromem we Wrocław­iu, gdzie “Wojskowi” ograli Śląsk aż 4:0 i zagrali bard­zo dobre spotkanie. Jutro po pros­tu muszą zwyciężyć, szczegól­nie że w trak­cie prz­er­wy zimowej oba zespoły grały między sobą spar­ing, który Legion­iś­ci wygrali 5:0. Powtór­ka tak wysok­iego rezul­tatu w sobot­nie popołud­nie nie powin­na niko­go zaskoczyć.

Sobot­nie zma­gania piłkarskie na Are­nie Bał­ty­ck­iej zakończą meczem przy­jaźni zawod­ni­cy Lechii Gdańsk oraz Wisły Kraków. Będzie to pier­wszy mecz, w którym Wiślaków poprowadzi ich nowy tren­er Michał Pro­bierz. Zespół z Krakowa jest obok Lecha najwięk­szym rozczarowaniem tego sezonu, “Biała Gwiaz­da” iden­ty­cznie jak “Kole­jorz” ma na swoim kon­cie 28 oczek i zaj­mu­je aktu­al­nie ósmą pozy­cję w tabeli. Gospo­darze spisu­ją się śred­nio, mają trzy punk­ty przewa­gi nad stre­fą spad­kową i praw­dopodob­nie do koń­ca sezonu będą wal­czyli o utrzy­manie się w T‑Mobile Ekstrak­lasie. Gdańs­ki zespół w prz­er­wie zimowej wzmoc­nił się istot­nie kosztem Widze­wa. Do drużyny Tomasza Kafarskiego dołączyli Piotr Grzel­czak oraz Sebas­t­ian Madera. Lechia kupiła również Bar­tosza Kanieck­iego, ale ten został wypoży­c­zony do Bał­tyku Gdy­nia. Innym nowym piłkarzem jest wypoży­c­zony z Lecha Jakub Wilk. Michał Pro­bierz będzie chci­ał zro­bić wszys­tko, żeby udanie zacząć przy­godę z Wisła i to przy­jezd­ni powin­ni jutro zwyciężyć.

W niedzielę zgod­nie z ter­mi­narzem na ten sezon zostaną roze­grane dwa poje­dyn­ki. O 14:30 w Łodzi Śląsk będzie chci­ał popraw­ić humor swoim kibi­com i dopisać do ligowej tabeli trzy punk­ty po zwycięst­wie z Widzewem. Gospo­darze są w dobrej sytu­acji, ponieważ spadek im już nie grozi, a na wyższe cele mają po pros­tu zbyt nis­ki potenc­jał sportowy. Przed Śląskiem trud­na run­da co pokazał już mecz z Legią. Szczegól­nie ciężko zespołowi Lenczy­ka będzie się grać w meczach z taki­mi rywala­mi jak Widzew, gdzie to druży­na z Wrocław­ia będzie musi­ała atakować. Na wyjaz­dach Sebas­t­ian Mila i spół­ka spisu­ją się jed­nak bard­zo dobrze i w niedzielę powin­ni wygrać pier­wszy mecz w tym roku kalendarzowym.

O 17:00 w stol­i­cy Pod­la­sia, Białym­stoku piłkarze Jagiel­loni będą chcięli wygrać pier­wsze spotkanie na włas­nym obiek­cie w tej rundzie, ale ciężko im będzie to osiągnąć. “Pszczół­ki” zmierzą się z będą­cym w formie Ruchem Chorzów. Chor­zowian­ie zaczęli od remisu ze Śląskiem, a następ­nie roz­bili 3:0 na włas­nym obiek­cie Lecha co doprowadz­iło do zwol­nienia Jose Marii Bakero. W niedzielę najwięk­szą przewagą Ruchu powinien być Walde­mar For­nalik na ław­ce rez­er­wowych, ten szkole­niowiec z Ruchem czyni prawdzi­we cuda i jest o wiele lep­szym fachow­cem od Tomasza Haj­to. Jagiel­lonia mimo niezłego składu w 2012 roku nie zach­wyca i fawory­tem tego star­cia są przy­jezd­ni ze Śląska.

W poniedzi­ałek kole­jkę zakończą piłkarze Lecha i Górni­ka Zabrze, ale ten mecz zostanie odd­ziel­nie zapowiedziany na LechNews.pl.

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Miedź Legnica - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

27/01/2023 / 18:00

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.