01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.7godz.49min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Zapowiedź meczu: Dużo bramek w Bełchatowie?

W ostat­nim meczu 3. kole­j­ki T‑Mobile Ekstrak­lasy spotka­ją się ze sobą dwa zespoły, który roz­gromiły w pier­wszych dwóch seri­ach spotkań jed­nego z beni­aminków ligi: na inau­gu­rację Lech wysoko wygrał w Bełcha­towie 5:0, a przed tygod­niem GKS Bełchatów roz­gromił również w Bełcha­towie 6:0 Podbeskidzie. Ter­az oba zespoły zagra­ją ponown­ie na obiek­cie przy uli­cy Sportowej 3. Rywale jed­nak będzie bardziej wymagający.

Przed tą kole­jką “Kole­jorz” był lid­erem roz­gry­wek z dorobkiem 4 punk­tów po dwóch meczach. Z kolei podopieczni Pawła Janasa na swoim kon­cie mają trzy punk­ty i szan­sę na to, aby dołączyć do czołów­ki ligi, która na jej star­cie stara się wyro­bić więk­szą przewagę nad pozostały­mi zespoła­mi T‑Mobile Ekstraklasy.

W obu zespołach wys­tępu­ją zawod­ni­cy, którzy są najskuteczniejszy­mi piłkarza­mi w tym sezonie. Mowa o Artjomie Rud­nevie i Jacku Pop­ku. Ten dru­gi przed tygod­niem popisał się, podob­nie jak w pier­wszej kole­jce zawod­nik Lecha, hat-trickiem.

W barwach Lecha nie powin­no dojść do więk­szych prze­ta­sowań w składzie. Jedynym prob­le­mem Jose Mari Bakero będzie zastąpi­e­nie Manuela Arboledy, który wypadł z kadry na dłuższy czas z powodu kon­tuzji mięś­nia przy­wodzi­ciela. W jego miejsce do gry desyg­nowany będzie Marcin Kamińs­ki albo Ivan Djurdević.

Paweł Janas nie ma takich prob­lemów, jak jego najbliższy ryw­al. GKS powinien wyjść w podob­nym ustaw­ie­niu do tego sprzed tygod­nia. W tym tygod­niu do kadry tego zespołu dołączył Fil­ip Mod­el­s­ki, 19-let­ni obroń­ca, który w ostat­nim cza­sie wys­tępował w Anglii.

Na szczegól­ną uwagę w grze Bełcha­towa, poza dobrze bity­mi stały­mi frag­men­ta­mi gry, zasługu­je zrozu­mie­nie w ofen­sy­wnych for­ma­c­jach tego zespołu, a także współpra­ca dwój­ki napast­ników: Marci­na Żewłakowa i wspier­a­jącego go Daw­i­da Nowa­ka. GKS ma jed­nak prob­lem z utrzy­maniem się przy piłce, co pokazał nawet w meczu z Podbeskidziem, w który­mi mimo wysok­iego zwycięst­wa ta statysty­ka oscy­lowała w grani­cach 45%.

Początek spotka­nia o godz. 18:30 w poniedzi­ałek. Trans­mis­ja w Canal+Sport oraz na Eurosport 2. Trans­mis­ja radiowa jak zwyk­le w Radio Merkury.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.