Zapowiedź meczu: Miło, lekko, łatwo i przyjemnie?

Od momen­tu ostat­niego meczu pomiędzy Lechem Poz­nań, a Polonią Bytom, minęło sto­sunkowo niewiele cza­su. Od tego cza­su sytu­ac­ja naszego jutrze­jszego rywala zmieniła się znaczą­co. W tej chwili wys­tępu­je on na zapleczu Ekstrak­lasy, a spotkanie z „Kole­jorzem” dla tego klubu nie jest codzi­en­noś­cią, dużym wydarze­niem. Jutro Polo­nia będzie rywal­i­zować z Lechem o awans do ćwierć­fi­nału Pucharu Polski.

W ostat­nich lat­ach na Olimpi­jskiej te drużyny spo­tykały się czterokrot­nie. „Kole­jorz” nie prze­grał, jed­nak wygrał tylko jed­no z tych spotkań, a w każdym tracił przy­na­jm­niej jed­ną bramkę. Były to spotka­nia zacięte, toc­zone w szy­bkim tem­pie, w których nie brakowało ostrych starć, przede wszys­tkim w środ­ku pola.

Przed sezonem w kadrze Polonii doszło do wielu zmi­an, spowodowanych ogranicze­niem budże­tu pła­cowego, co jest spowodowane przede wszys­tkim spad­kiem z Ekstrak­lasy. Naj­jaśniejszą i zwraca­jącą na siebie dużo uwa­gi postacią w tym zes­pole jest Jakub Świer­c­zok, który zdobył w tym sezonie już 11 bramek dla Bytomian.

Jose Mari Bakero przed tym spotkaniem nie zde­cy­dował się na żad­ną zmi­anę wzglę­dem spotka­nia w Gdańsku. Na Śląsk zabrał również dziewięt­nas­tu piłkarzy, a dopiero po dzisiejszym wiec­zornym treningu ma pod­jąć decyzję o wyborze mec­zowej osiem­nast­ki. Pod znakiem zapy­ta­nia sto­ją wys­tępu narzeka­ją­cych na urazy Huber­ta Wołąkiewicza i Alek­san­dara Tonewa. Tren­er jed­nak nie zakła­da wielu zmi­an w wyjś­ciowej jedenastce.

Kole­jorz” atu­ty piłkarskie ma po swo­jej stron­ie, a jedyne, co może go zgu­bić to brak kon­cen­tracji. Krzysztof Kotorows­ki przed spotkaniem pod­kreślał, że będzie miała ona kluc­zowe znacze­nie dla prze­biegu i wyniku meczu. Trud­no się z tą opinią nie zgodz­ić. W Poz­na­niu każdy wynik poza zwycięst­wem i awansem będzie trak­towany, jako poraż­ka, a ta w jutrze­jszym spotka­niu nie wchodzi w grę.

Początek meczu o 19:30. Trans­mis­ja na TVP Sport.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress