Zapowiedź meczu: Nikt nie może pozwolić sobie na porażkę

Sobot­ni mecz zapowia­da się niezwyk­le ciekaw­ie. Zawod­ni­cy obu drużyn nie mogą być zad­owoleni ze swo­jej aktu­al­nej pozy­cji w ligowej tabeli. Gospo­darze po ostat­nim zwycięst­wie będą chcieli udowod­nić, że nie było ono przy­pad­kiem, a z kolei piłkarze z Poz­na­nia wręcz prze­ci­wnie. Dla jed­nego i drugiego zespołu, to niezwyk­le ważny mecz w kon­tekś­cie kole­jnych oraz atmos­fery w klu­bie przed prz­er­wą na kadrę.

W najbliższym meczu tren­er Pasieka będzie mógł już sko­rzys­tać z usług Krzyszto­fa Nykiela i Łukasza Nawotczyńskiego, którzy po prz­er­wie spowodowanej wirusem powró­cili do tren­ingów. Nadal w meczach wys­tępować nie może kon­tuzjowany od początku sierp­nia Hes­dey Stu­art oraz Bruno Żołądź, który w tym tygod­niu wybił sobie palec i jego wys­tęp w week­end jest mało praw­dopodob­ny. Z Lechem nie zagra również Alek­san­dr Suvorov, który został dwa tygod­nie temu zaw­ies­zony za narusze­nie nietykalnoś­ci sędziego i nie wys­tąp w barwach “Pasów” przez najbliższe sześć miesięcy.

Z kolei sztab szkole­niowy Lecha nadal nie będzie mógł liczyć na Ivana Djur­d­je­vi­cia, a także wciąż trenu­ją­cych indy­wid­u­al­nie Manuela Arboledę i Marci­na Kiku­ta. Ten dru­gi jest co praw­da blisko powro­tu do nor­mal­nych tren­ingów z drużyną, ale zdaniem lekarzy nie jest jeszcze gotowy. Obec­nie pracu­je nad wzmoc­nie­niem siły i powrotem do wysok­iej sprawnoś­ci fizycznej.

Kole­jorz” niezbyt dobrze wspom­i­na mecze wyjaz­dowe z Cra­cov­ią. Na poziomie Ekstrak­lasy Lech wygrał tam tylko dwukrot­nie, dwa razy padały remisy, a “Pasy” wygry­wały aż trzy­naś­cie razy. W ostat­nich sześ­ciu meczach ligowych z Krakowie, wygral­iśmy tylko raz, w sezonie 2008/2009, po bram­ce Ivana Djur­d­je­vi­cia. Pozostałe pięć meczów prze­gral­iśmy (0:1, 1:3, 3:4, 2:3, 0:1).

Dla goś­ci jutrze­jsze spotkanie będzie niezwyk­le trudne. Cra­covia bard­zo dobrze gra z kon­trataku i należy spodziewać się, że podob­nie będzie starała się zagrać prze­ci­wko Lechowi. Ten będzie musi­ał szukać swo­jej okazji w ataku pozy­cyjnym. W tym tygod­niu piłkarze Jose Mari Bakero ćwiczyli takie ele­men­ty pod­czas zajęć, lecz testem dla tych zajęć będzie oczy­wiś­cie samo spotkanie.

Duże znacze­nie dla korzyst­nego wyniku dla “Kole­jorza” będzie miała dys­pozy­c­ja Artioma Rud­ne­va, który wespół z Semi­rem Stili­ciem stanow­ią o sile tego zespołu. Pokaza­li to również w meczu ze Śląskiem, w którym mimo bard­zo dobrej gry piłkarzy Ores­ta Lenczy­ka, również dos­zli do kilku dogod­nych sytu­acji. Wtedy jed­nak zabrakło skutecznoś­ci i wykończenia pod bramką rywala. Tym razem na taki błąd poz­wolić sobie nie można.

Początek meczu w sobotę o godz. 18:00. Trans­mis­ja telewiz­yj­na w Canal+ Sport oraz radiowa na łamach Radia Merkury.

 

 

 

Kursy na mecze Lecha

Egnatia Rrogozhinë - Borac Banja Luka

Liga Mistrzów

17/07/2024 21:00

Larne - RFS

Liga Mistrzów

17/07/2024 21:00

Sporting Lizbona - Royale Union SG

Mecz towarzyski

17/07/2024 21:30

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Egnatia Rrogozhinë - Borac Banja Luka

Liga Mistrzów

17/07/2024 21:00

Larne - RFS

Liga Mistrzów

17/07/2024 21:00

Sporting Lizbona - Royale Union SG

Mecz towarzyski

17/07/2024 21:30

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Egnatia Rrogozhinë - Borac Banja Luka

Liga Mistrzów

17/07/2024 21:00

Larne - RFS

Liga Mistrzów

17/07/2024 21:00

Sporting Lizbona - Royale Union SG

Mecz towarzyski

17/07/2024 21:30

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Egnatia Rrogozhinë - Borac Banja Luka

Liga Mistrzów

17/07/2024 21:00

Larne - RFS

Liga Mistrzów

17/07/2024 21:00

Sporting Lizbona - Royale Union SG

Mecz towarzyski

17/07/2024 21:30

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.