Zapowiedź meczu: To nie musi być łatwa przeprawa

Piłkarze Lecha jutro zagra­ją pier­wszy w tym sezonie mecz w roz­gry­wkach Pucharu Pol­s­ki. Wspom­nienia z poprzed­nich lat mogą sug­erować, że to będzie bard­zo trudne spotkanie, mimo fak­tu, że druży­na z którą zagra “Kole­jorz” wys­tępu­je dwie klasy roz­gry­wkowe niżej. Chro­bry Głogów na pewno łat­wo nie odda zwycięst­wa, a Lech? Ten musi udowod­nić swo­ją wyższość.

Sztab szkole­niowy wicelid­era T‑Mobile Ekstrak­lasy zapowia­da kil­ka zmi­an w wyjś­ciowym składzie. Spodziewać może­my się, że szan­sę w bram­ce dostanie Jas­min Burić. Mniej możli­woś­ci rotacji ma on na pewno w for­ma­cji defen­sy­wnej, ale już z przo­du jest ich zde­cy­dowanie więcej. Okazję do zaprezen­towa­nia swoich umiejęt­noś­ci będą mieli więc praw­dopodob­nie Kamil Dry­gas, Bar­tosz Ślusars­ki czy Vojo Ubi­parip, którzy w tym sezonie grali bard­zo mało.

Dla zespołu z Gło­gowa spotkanie z Lechem będzie najbardziej prestiżowym meczem sezonu, a szan­sę na kole­jne równie emocjonu­jące będzie miał on w przy­pad­ku ewen­tu­al­nego awan­su do kole­jnej fazy. W tej chwili kon­cen­tru­je się on na dobrych wys­tę­pach II lidze zachod­niej. Chro­bry jest beni­aminkiem i po 10. kole­jkach zaj­mu­je 7. miejsce w roz­gry­wkach. W ostat­nim ligowym spotka­niu pokon­ali oni lid­era ligi Elanę Toruń, z którą wygrali w meczu wyjaz­dowym 3:1.

Dzisi­aj tren­er Ireneusz Mam­rot podał kadrę na mecz z Lechem Poz­nań. Zabrakło w niej kon­tuzjowanych Macie­ja Sobo­nia i Krzyszto­fa Sucheck­iego. Znalazł się w niej Zbig­niew Grzy­bows­ki, którzy przed kilko­ma laty wys­tępował w barwach Ami­ki Wron­ki i w spotka­niu z “Kole­jorzem” zdobył dwie bramki.

Na sta­dion­ie w Gło­gowie należy spodziewać się kom­ple­tu widzów, których obiekt może pomieś­cić 2.900. Początek spotka­nia o godz. 15:30. Trans­misję przeprowadzi TVN Turbo.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress