Zapowiedź meczu: W Poznaniu zagrają o wicelidera

Dzisi­aj Lech stanie przed szan­są reha­bil­i­tacji po dwóch porażkach, które przy­darzyły się w ostat­nich kole­jkach. Zadanie jed­nak nie będzie łatwe, bo do Poz­na­nia przy­jeżdża Jagiel­lonia Białys­tok, która jest aktu­al­nie wicelid­erem T‑Mobile Ekstrak­lasy. Pon­ad­to poza rywal­iza­cją tych dwóch klubów kibiców pasjonować będzie poje­dynek Rud­ne­va z Frankowskim, którzy są na czele klasy­fikacji strzelców.

Kibice “Kole­jorza” powin­ni jed­nak z optymizmem patrzeć na to spotkanie. Jagiel­lonia osiem razy grała przy Buł­garskiej i wszys­tkie te mecze prze­grała, nie zdobyła nawet jed­nego punk­tu. Białos­toc­czanie zdobyli w Poz­na­niu jed­ną bramkę, a stra­cili aż dwadzieś­cia jeden.

Wiec­zorem na Sta­dion­ie Miejskim pojaw­ią się w praw­ie najsil­niejszym składzie, choć tren­er Czesław Mich­niewicz nie ukry­wa, że spore prob­le­my ma z for­ma­c­ja­mi obron­ny­mi. Defen­sy­wa w tym sezonie nie sprawu­je się najlepiej i w każdym meczu traci bram­ki. Poza tym po sprzedaży Grze­gorza San­domier­skiego do Bel­gii, pod­sta­wowy od tego cza­su bramkarz, Jakub Słowik, doz­nał poważnej kon­tuzji i w Poz­na­niu zagra Krzysztof Baran.

Sytu­ac­ja w Lechu także uległa popraw­ie. Mimo iż sztab szkole­niowy ma spory ból głowy z zestaw­ie­niem for­ma­cji defen­sy­wnej i z kadry na mecz z Jagiel­lonią wypadł Ivan Djur­d­je­vić, to ma on do dys­pozy­cji Mar­ciano Brumę, Grze­gorza Wojtkowia­ka, Huber­ta Wołąkiewicza, a do osiem­nast­ki mec­zowej wró­cił Luis Hen­riquez. W pełni zdrowia powin­ni być również Rafał Muraws­ki, który zagrał w drugiej połowie meczu z Wisłą oraz Mateusz Możdżeń, który ostat­ni mecz oglą­dał z per­spek­ty­wy ław­ki rezerwowych.

Gra na Sta­dion­ie Miejskim toczyć się będzie przede wszys­tkim o pozy­cję w tabeli, bowiem ewen­tu­al­na poraż­ka może spowodować nagły spadek na zde­cy­dowanie niższe miejs­ca. Z kolei zwycięst­wa jest gwarancją awan­su na fotel wicelid­era i być może powrót na pier­wsze miejsce. Ter­az jed­nak dla graczy Jose Mari Bakero kluc­zowe powin­no być pil­nowanie czołowych lokat, a także powrót do dys­pozy­cji z pier­wszych spotkań sezonu.

Początek mecz o godz. 20:30. Trans­mis­ja Canal+ Sport.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress