11.02.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Wisła Płock vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.6godz.3min.
13.80 X3.50 21.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Zmartwienia Bakero po powrocie z Niemiec

Dzisi­aj piłkarze Lecha wró­cili do Poz­na­nia z niemieck­iego Mies­bach, gdzie przez ostat­nie dziesięć dni przy­go­towywali się do nowego sezonu. W tym cza­sie roze­grali pięć gier kon­trol­nych, jed­nak rezul­taty osiąg­nięte przez piłkarzy „Kole­jorza” nie napawa­ją optymizmem.

 

Lechi­ci na pewno nie mogą być zad­owoleni ze swo­jej skutecznoś­ci. Zdobyli zaled­wie dwa gole, które strzelili Mateusz Możdżeń i Vojo Ubi­parip, a stra­cili pięć. Dwie bram­ki wpuś­cił Jas­min Burić, który bronił w dwóch meczach, a także gra­ją­cy w 45 min­ut Daw­id Smug. Jed­ną bramkę stracił Krzysztof Kotorows­ki (dwa mecze). Czyste kon­to zachował wys­tępu­ją­cy przez 45 min­ut Prze­mysław Frąckowiak.

Jose Mari Bakero szczegól­nie w pier­wszej częś­ci zgrupowa­nia ekspery­men­tował skła­dem, dając szan­sę gry młodym zawod­nikom, a także testowane­mu Benowi Staroś­cie. Okazję do pokaza­nia się tren­erom dostali nie tylko bramkarze: Smug i Frąck­owiak, ale również Kędzio­ra, Rata­jczak czy Gol­la. Pon­ad­to, coraz więcej cza­su na boisku spędza­li Możdżeń, Kamińs­ki i Dry­gas, którzy sta­ją się powoli coraz poważniejszy­mi kandy­data­mi do gry w Lechu.

Z upły­wem cza­su ustaw­ie­nie zespołu pod­czas gier kon­trol­nych uległo sta­bi­liza­cji. W sparingach wys­tępowali „starzy wyjadacze”, którzy są już zaz­na­jomieni z grą w pier­wszym składzie. Szkole­niowiec Lecha starał się jed­nak nadal dla niek­tórych z nich szukać nowych pozy­cji np. Jac­ka Kieł­ba, wys­taw­ianego na lewej stron­ie boiska. Po prawej, swo­je umiejęt­noś­ci mógł potwierdz­ić Alek­san­dar Tonew, który sys­tem­aty­cznie wprowadzany jest do zespołu.

Prob­le­mem Lecha w tym sezonie, podob­nie jak w poprzed­nim, może być skuteczność. Co praw­da „Kole­jorz” zdobył wtedy 37 bramek, ale ich więk­szość była zasługą najlep­szego strzel­ca Artjom­sa Rud­nevsa. Na tej pozy­cji nie poczyniono żad­nych wzmoc­nień i wyda­je się, że w przy­pad­ku braku Łotysza nada będziemy mieli spory problem.

Kole­jnym niepoko­ją­cym objawem jest gra w środ­ku defen­sy­wy i częsty brak zrozu­mienia. Pod­czas spotkań kon­trol­nych defen­sorzy „Kole­jorza” nierzad­ko dopuszcza­li się poważnych błędów, które skutkowały dużym zagroże­niem pod bramką Lecha.

Lechi­ci przed startem ligi roze­gra­ją jeszcze jed­no spotkanie. Ich prze­ci­wnikiem będzie cypryjs­ki AEL Limas­sol. Mecz roze­grany zostanie w sobotę w Grodzisku Wielkopol­skim i będzie próbą gen­er­al­ną przed rozpoczy­na­ją­cym się za nieco pon­ad tydzień nowym sezonem Ekstraklasy.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

11/02/2023 / 01:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.