01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.7godz.38min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Zmartwienia Bakero po powrocie z Niemiec

Dzisi­aj piłkarze Lecha wró­cili do Poz­na­nia z niemieck­iego Mies­bach, gdzie przez ostat­nie dziesięć dni przy­go­towywali się do nowego sezonu. W tym cza­sie roze­grali pięć gier kon­trol­nych, jed­nak rezul­taty osiąg­nięte przez piłkarzy „Kole­jorza” nie napawa­ją optymizmem.

 

Lechi­ci na pewno nie mogą być zad­owoleni ze swo­jej skutecznoś­ci. Zdobyli zaled­wie dwa gole, które strzelili Mateusz Możdżeń i Vojo Ubi­parip, a stra­cili pięć. Dwie bram­ki wpuś­cił Jas­min Burić, który bronił w dwóch meczach, a także gra­ją­cy w 45 min­ut Daw­id Smug. Jed­ną bramkę stracił Krzysztof Kotorows­ki (dwa mecze). Czyste kon­to zachował wys­tępu­ją­cy przez 45 min­ut Prze­mysław Frąckowiak.

Jose Mari Bakero szczegól­nie w pier­wszej częś­ci zgrupowa­nia ekspery­men­tował skła­dem, dając szan­sę gry młodym zawod­nikom, a także testowane­mu Benowi Staroś­cie. Okazję do pokaza­nia się tren­erom dostali nie tylko bramkarze: Smug i Frąck­owiak, ale również Kędzio­ra, Rata­jczak czy Gol­la. Pon­ad­to, coraz więcej cza­su na boisku spędza­li Możdżeń, Kamińs­ki i Dry­gas, którzy sta­ją się powoli coraz poważniejszy­mi kandy­data­mi do gry w Lechu.

Z upły­wem cza­su ustaw­ie­nie zespołu pod­czas gier kon­trol­nych uległo sta­bi­liza­cji. W sparingach wys­tępowali „starzy wyjadacze”, którzy są już zaz­na­jomieni z grą w pier­wszym składzie. Szkole­niowiec Lecha starał się jed­nak nadal dla niek­tórych z nich szukać nowych pozy­cji np. Jac­ka Kieł­ba, wys­taw­ianego na lewej stron­ie boiska. Po prawej, swo­je umiejęt­noś­ci mógł potwierdz­ić Alek­san­dar Tonew, który sys­tem­aty­cznie wprowadzany jest do zespołu.

Prob­le­mem Lecha w tym sezonie, podob­nie jak w poprzed­nim, może być skuteczność. Co praw­da „Kole­jorz” zdobył wtedy 37 bramek, ale ich więk­szość była zasługą najlep­szego strzel­ca Artjom­sa Rud­nevsa. Na tej pozy­cji nie poczyniono żad­nych wzmoc­nień i wyda­je się, że w przy­pad­ku braku Łotysza nada będziemy mieli spory problem.

Kole­jnym niepoko­ją­cym objawem jest gra w środ­ku defen­sy­wy i częsty brak zrozu­mienia. Pod­czas spotkań kon­trol­nych defen­sorzy „Kole­jorza” nierzad­ko dopuszcza­li się poważnych błędów, które skutkowały dużym zagroże­niem pod bramką Lecha.

Lechi­ci przed startem ligi roze­gra­ją jeszcze jed­no spotkanie. Ich prze­ci­wnikiem będzie cypryjs­ki AEL Limas­sol. Mecz roze­grany zostanie w sobotę w Grodzisku Wielkopol­skim i będzie próbą gen­er­al­ną przed rozpoczy­na­ją­cym się za nieco pon­ad tydzień nowym sezonem Ekstraklasy.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.