Zmiana bramkarza? Potrzebna jest pewność i ciągłość

- Nigdy nie zmieni­am zawod­ni­ka ze wzglę­du na wybiór­cze błędy, albo jeden mecz. Tym bardziej bramkarza. Gdy­byśmy wyko­rzys­tali swo­je mecze, to wynik był­by inny — zaz­naczył Jose Mari Bakero, dając tym samym duży kredyt zau­fa­nia Krzyszto­fowi Kotorowskiemu.

Tren­er pod­kreśla jed­nak, że okazał je także pod­czas pry­wat­nej roz­mowy z „Kotorem”. – Bramkar­zom udowod­niłem wcześniej, że daje duże zau­fanie. Mogę go zmienić w momen­cie, kiedy uznam to za stosowne. Na pewno nie zade­cy­du­je o tym jeden mecz. Waż­na jest pewność bramkarza, a w taki sposób, jak ter­az, moż­na ją zdobyć – zauważa Hiszpan.

Szkole­niowiec „Kole­jorza” przyz­nał również, że na tem­at tej sytu­acji roz­maw­iał z Jas­minem Buriciem. – Roz­maw­iam z nim otwar­cie. On także wie, że decyz­ja nie będzie spowodowana jed­nym meczem, a pier­wszy­mi osoba­mi, które się o tym dowiedzą będą zawod­ni­cy – powiedzi­ał trener.

Jego zdaniem bard­zo waż­na jest kwes­t­ia ogra­nia bramkarza. — Chcę pokazać i uzmysłow­ić, jak pode­j­mu­je tę decyzję. Jeśli do bram­ki wejdzie Jas­min, to chcę, aby zła­pał jakąś ciągłość, a nie dwa trzy spotka­nia. To mija się z celem – twierdzi Jose Mari Bakero.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress