1 marca dzień pamięci “Żołnierzy Wyklętych”

W przyszłym tygod­niu, 1 mar­ca, przy­pa­da Dzień Pamię­ci „Żołnierzy Wyk­lę­tych”. Zaprasza­my wszys­t­kich kibiców Lecha do udzi­ału w mszy świętej w intencji żołnierzy wyk­lę­tych oraz do uroczys­toś­ci, które odbędą się pod pom­nikiem Pol­skiego Państ­wa Podziem­nego. Pon­ad­to wiec­zorem odbędzie się mul­ti­me­di­al­ny wykład pana Rafała Sier­chuły z IPN pt. “Wielkopol­s­ka kon­spir­ac­ja zbro­j­na po 1945 roku”.

W poz­nańs­kich obchodach tego świę­ta udzi­ał weźmie m.in. płk Jan Pod­hors­ki, z którym mieliśmy przy­jem­ność w ostat­nią niedzielę świę­tować Marsz Zwycięst­wa. Dla chęt­nych, którzy będą chcieli pod pom­nikiem złożyć znicze będą one przy­go­towane wraz z nalepkami.

Pro­gram wyglą­da następu­ją­co, dzień 1. mar­ca (czwartek):
— godz. 17:00 Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyk­lę­tych — koś­ciół OO. Dominikanów,
— godz. 18:00 Uroczys­toś­ci przed Pom­nikiem Pol­skiego Państ­wa Podziemnego,
— godz. 20:00 Mul­ti­me­di­al­ny wykład Rafała Sier­chuły z IPN (zresztą naszego kole­gi, foru­mow­icza) “Wielkopol­s­ka kon­spir­ac­ja zbro­j­na po 1945 roku” — ul. Zwierzyniec­ka 15 (Aula Wyższej Szkoły Hand­lu i Usług).

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress