02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.22godz.38min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trener Rumak: Zaważy pierwsze dziesięć minut

Trener Rumak: Zaważy pierwsze dziesięć minut

W ostat­nich tygod­ni­ach na tren­era Mar­iusza Ruma­ka spadło sporo kry­ty­ki. Jak negaty­wne opinie wpłynęły na szkole­niow­ca Kolejorza?

Każdy ma pra­wo do kry­ty­ki. Nasza for­ma pozostaw­ia wiele do życzenia. Chcę wygrać z Piastem — przyz­nał trener.

W rundzie jesi­en­nej pod­czas meczu z Piastem w bram­ce Kole­jorza Krzyszto­fa Kotorowskiego zastąpił Maciej Gos­tom­s­ki. Bramkarz jed­nak nie może zal­iczyć spotka­nia z Pogo­nią do udanych. Obec­ność Krzyszto­fa Kotorowskiego na kon­fer­encji pra­sowej ma być sym­bol­icz­na? — Krzysztof to jeden z bardziej doświad­c­zonych piłkarzy. Mógł odpowiadać na trudne pyta­nia. Potrze­ba było doświad­czenia, gło­su z szat­ni oraz chłopa­ka z Poz­na­nia, który zna his­torię i trudne momen­ty tego klubu — ocenił.

Nie ma wąt­pli­woś­ci, że w spotka­niu z Piastem muszą zajść rewolucyjne zmi­any w składzie — Na dzień dzisiejszy mamy 23 zdrowych piłkarzy. Hubert nie może zagrać za kart­ki. Po meczu z Pogo­nią trze­ba zro­bić zmi­any i takowe nastąpią – dodał. — Są chwile radosne i bolesne. Staram się nie mówić za dużo. Jutro zespół na boisku musi pokazać, że ma charak­ter, dynamikę i świeżość. Teodor­czyk ma duże szanse wyjść jutro od początku. W meczu ze Śląskiem pokazał dobrą jakość.

Wielokrot­nie pod­czas meczów kibice głośno wypowiadali swo­je zda­nia na tem­at aktu­al­nej gry poz­nańskiej drużyny — Na pewno będziemy chcieli pokazać, że bolesne doświad­czenia ze Szczeci­na są za nami. Zaważy pier­wsze dziesięć min­ut. Chce­my zdomi­nować Pias­ta, wyjść i zro­bić zostaw­ić w swoich rękach. 

Dokład­nie dwa lata temu tren­er Mar­iusz Rumak prze­jął funkcję szkole­niow­ca w Kole­jorzu. Jakie były te 24 miesiące? - Trud­no na to odpowiedzieć. Zapraszam na mecz żeby zobaczyć czy jest postęp. Były różne momen­ty. Nie zas­tanaw­iałem się nad pod­sumowaniem. Przed nami ważne spotkanie. Były chwile, kiedy mówiono, że gramy najlep­szą grę w Polsce, ale były też takie, gdy stwierdzano, że nie mamy jakości. 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.