5000 podpisów pod petycją kiboli

Już pon­ad 5000 kibiców pod­pisało się pod pety­cją w spraw­ie tańszych cen biletów oraz kar­netów. W najbliższym cza­sie doku­ment zostanie przekazany zarzą­dowi klubu. Pety­cję pod­pisy­wać moż­na jeszcze do koń­ca przyszłego tygodnia.

Do:
Zarząd KKS Lech Poz­nań Spół­ka Akcyjna
ul. Buł­gars­ka 5/7
60–320 Poznań
[email protected]

Wszyscy mamy w pamię­ci wspani­ałą atmos­ferę meczów Ligi Europy roz­gry­wanych na naszym sta­dion­ie. Obraz ten wyraźnie kon­trastu­je z tym, co może­my zobaczyć pod­czas spotkań ligowych Kole­jorza na Buł­garskiej, kiedy to smut­ny widok pustych krze­sełek na więk­szoś­ci try­bun nie jest czymś niezwykłym. Mecze ligowe przy­cią­ga­ją głównie tych, którzy chodzą na Lecha od lat, kilka­naś­cie tysię­cy najwierniejszych kibiców zasi­a­da na 43-tysięcznym sta­dion­ie. Warto więc zas­tanow­ić się nad przy­czyną braku zain­tere­sowa­nia mecza­mi Lecha Poz­nań wśród Wielkopolan, z których co najm­niej kilka­dziesiąt tysię­cy to sym­pa­ty­cy Kolejorza.

Wyda­je się oczy­wiste, że Polo­nia Bytom, Lechia Gdańsk czy nawet lid­er Ekstrak­lasy — Jagiel­lonia Białys­tok nie są dla Wielkopolan takim mag­ne­sem jak Juven­tus Turyn czy Man­ches­ter City. Obec­nie bilet na Buł­garską należy do naj­droższych przy­jem­noś­ci w Poz­na­niu, nieza­leżnie od poziomu drużyny goś­ci. Nic zatem dzi­wnego, że 11-ta druży­na dość słabej ligi nie przy­ciąg­nie tłumów, tym bardziej, jeśli bile­ty na mecze są wyraźnie droższe od tych, które umożli­wia­ją korzys­tanie z bogatej ofer­ty Poz­na­nia (kul­tura, rozry­wka czy rekreacja).

Również martwi nas fakt, że obec­na, absurdal­nie wyso­ka cena biletów i kar­netów na mecze Kole­jorza stanowi również bari­erę eko­nom­iczną dla uczniów, stu­den­tów, rodzin (prze­cież one kupu­ję jed­nocześnie kil­ka biletów) czy mniej zamożnej częś­ci Wielkopolan.

Nie chce­my wyk­luczeń społecznych na Buł­garskiej podyk­towanych czyn­nika­mi eko­nom­iczny­mi. Nie chce­my oglą­dać pustych krze­sełek na naszym sta­dion­ie. Warto więc zad­bać o wyższą frek­wencję przede wszys­tkim poprzez zmi­anę poli­ty­ki cenowej KKS Lech Poznań.

Pro­ponu­je­my:
1. Obniże­nie cen kar­netów i biletów na wszys­tkie sek­to­ry sta­dionu upoważ­ni­a­ją­cych do wstępu na mecze Lecha Poz­nań na Buł­garskiej w ramach roz­gry­wek rodz­imej ligi oraz Pucharu Polski.
2. Zmniejsze­nie różnic cen kar­netów i biletów dla sek­torów kat­e­gorii “B”, “C” i “D”.
3. Wprowadze­nie spec­jal­nej, najniższej cenowo ofer­ty dla kibiców seniorów oraz najmłod­szych kiboli Kole­jorza wraz z ich opieku­na­mi (karnety/bilety rodzinne).

Pro­ponowane rozwiąza­nia to przede wszys­tkim zapełnie­nie pustych miejsc na sta­dion­ie. Zwłaszcza doty­czy to sek­torów z kat­e­gorii cenowej “B” i “C”. Pro­ponowane rozwiąza­nia to również ukłon w stronę kiboli Lecha, którym umożli­wi się wybór miejs­ca nie deter­mi­nowany wyłącznie przez czyn­nik eko­nom­iczny. Dziś prze­cież sporo kibiców wybier­a­jąc II try­bunę nie kieru­je się chę­cią tworzenia atmos­fery tzw. Kotła, po pros­tu wybier­a­ją naj­tańsze miejsców­ki na sta­dion­ie. Pro­ponowane rozwiąza­nia to w końcu ukłon w stronę Wielkopolan, sym­pa­tyków Kole­jorza, których jed­nak sła­ba postawa piłkarzy w słabej lidze w połącze­niu z drogim wstępem na sta­dion skutecznie zniechę­ca do przyjś­cia na Bułgarską.

Mamy nadzieję, że Zarząd KKS Lech Poz­nań Spół­ka Akcyj­na wsłucha si w głos kibiców Kole­jorza pokazu­jąc, że wciąż liczą się z naszym zdaniem. W końcu to my od lat tworzymy Wielkiego Lecha. Warto więc dzi­ałać wspólnie.

Niżej podpisany/a:
Kibice Lecha Poznań

Pety­cję moż­na jeszcze pod­pisy­wać pod adresem: http://tnij.org/petycja_kiboli

Kursy na mecze Lecha

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Columbus Crew - Charlotte FC

MLS

18/07/2024 01:30

Inter Miami - Toronto FC

MLS

18/07/2024 01:30

New York Red Bulls - Montreal Impact

MLS

18/07/2024 01:30

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Columbus Crew - Charlotte FC

MLS

18/07/2024 01:30

Inter Miami - Toronto FC

MLS

18/07/2024 01:30

New York Red Bulls - Montreal Impact

MLS

18/07/2024 01:30

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Columbus Crew - Charlotte FC

MLS

18/07/2024 01:30

Inter Miami - Toronto FC

MLS

18/07/2024 01:30

New York Red Bulls - Montreal Impact

MLS

18/07/2024 01:30

Atlanta United - New York City FC

MLS

18/07/2024 01:30

FC Cincinnati - Chicago Fire

MLS

18/07/2024 01:30

Columbus Crew - Charlotte FC

MLS

18/07/2024 01:30

Inter Miami - Toronto FC

MLS

18/07/2024 01:30

New York Red Bulls - Montreal Impact

MLS

18/07/2024 01:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.