Arboleda przedłużył kontrakt na trzy lata

Po długich negoc­jac­jach z władza­mi klubu z Poz­na­nia, Manuel Arbole­da pod­pisał nowy kon­trakt z „Kole­jorzem”. Kolumbi­jczyk przedłużył, kończącą się w czer­w­cu 2011 roku, umowę, która trwać będzie przez trzy lata.

- Roz­mowy między nami, a Manuelem dobiegły koń­ca i zakończyły się w zasadzie wczo­raj. Nie chcę mówić o szczegółach. Cieszymy się, że jest z nami i wszys­tkie speku­lac­je doty­czące zmi­any klubu zakończyły się – mówił przed pod­pisaniem kon­trak­tu Andrzej Kadz­ińs­ki, prezes Lecha.

Zad­owolony z takiego obro­tu sprawy był także sam zain­tere­sowany. – Chci­ałbym podz­iękować wład­zom, a także wszys­tkim kibi­com, którzy okazu­ją mi serdeczność. Wierzę w Boga oraz w to, że wszys­tko będzie toczyło się w dobrym kierunku – przyz­nał Kolumbijczyk.

Wiele speku­lowało się na tem­at zmi­any klubu przez piłkarza Lecha. – Dzię­ki Bogu wiele klubów było zain­tere­sowanych moją osobą i bard­zo im za to dzięku­ję. Ja mam umowę jed­nak nie tylko z Lechem, ale także z Poz­naniem, z całym miastem – pod­kreślał Arbole­da. – Gdy tutaj jestem zda­je sobie sprawę, że nie wszyscy mnie kocha­ją. Czu­ję, że część Poz­na­nia mnie lubi i dzięku­ję im za to, co mi okazu­ją. To dla mnie bard­zo ważne – kon­tyn­uował piłkarz.

W związku z pod­pisaniem nowej umowy z mis­trzem Pol­s­ki ‚Kolumbi­jczyk, zgod­nie z tym co mówił wcześniej, złoży podanie o przyz­nanie pol­skiego pasz­por­tu. – Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglą­dało. Czekam na pomoc klubu w tej kwestii. Włoże­nie biało-czer­wonej koszul­ki to dla mnie duży hon­or, jed­nak nie ode mnie to zależy czy tak się stanie – mówił zawod­nik. – Jeżeli będziemy mogli się włączyć w pomoc to tak zro­bimy. Deklarowałem Manuelowi, że może na nas liczyć – zaz­naczył Kadziński.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress