Arboleda zaczął biegać

Dzisi­aj pier­wszy raz na treningu z drużyną pojaw­ił Manuel Arbole­da, który od miesią­ca pauzu­je z powodu kon­tuzji. Zawod­ni­ka czeka jeszcze dużo pra­cy nad powrotem do pełnej dys­pozy­cji i raczej mało praw­dopodob­ne jest żebyśmy zobaczyli go w tej rundzie na boisku.

Piłkarz rozpoczął indy­wid­u­alne bie­ganie, które jest kole­jnym etapem reha­bil­i­tacji, którą prze­chodzi obec­nie zawod­nik Lecha. Zdaniem lekarzy do pełnej dys­pozy­cji Kolumbi­jczyk wró­ci za ok. 6 tygod­ni, ale czekać go wtedy będzie jeszcze kil­ka tygod­ni zajęć, pod­czas których będzie on pra­cow­ał nad formą.

Wobec prob­lemów “Kole­jorza” z obroń­ca­mi to niezbyt optymisty­cz­na wiadomość.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress