Arboleda znajdzie się w kadrze na mecz z Widzewem?

Po blisko czterech miesią­cach do osiem­nast­ki mec­zowej praw­dopodob­nie powraca Manuel Arbole­da, który ostat­ni raz na boisku pojaw­ił się 5 sierp­nia w spotka­niu z Zagłę­biem Lubin. Po kon­tuzji mięś­nia przy­wodzi­ciela musi­ał prze­jść oper­ację, po której ciężko pra­cow­ał nad powrotem na boisko.

W ostat­nim okre­sie wys­tępował już na boisku w meczach Młodej Ekstrak­lasy, a także dwóch sparingach roze­granych pod­czas prz­er­wy na kadrę. Ter­az sta­je przed szan­są ewen­tu­al­nego powro­tu. W meczu z Widzewem Łódź być może usiądzie na ław­ce rezerwowych.

- Po sparingach i meczach w Młodej Ekstrak­lasie czu­je się bard­zo dobrze, zarówno fizy­cznie jak i pod wzglę­dem czu­cia pił­ki. Miałem okazję w końcu wró­cić na boisko i pob­ie­gać na pełnych obro­tach jak w każdym nor­mal­nym meczu - tłu­maczy na łamach ofic­jal­nej strony klubu.

Optymisty­cznie o postę­pach Manuela Arboledy wypowia­da się Jose Mari Bakero. — W ostat­nim tygod­niu bard­zo dobrze pra­cow­ał na treningach i na dziś jest w mec­zowej osiem­nastce. Mamy wprawdzie jeszcze jutrze­jsze zaję­cia, ale myślę, że w tej kwestii raczej nic się nie zmieni. O tym czy i ile zagra zade­cy­du­ją przede wszys­tkim wydarzenia boiskowe. Jeśli zna­jdzie się w kadrze na spotkanie z Widzewem, to znaczy, że jest gotów do gry na sto pro­cent — zaz­nacza trener.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress