Bakero: Cały czas się rozwijamy

- Mecze z Koroną i Lechią to zde­cy­dowanie różne mecze. To dwa zupełnie odmi­enne sposo­by postrze­ga­nia fut­bolu. Korona prezen­tu­je agresy­wny fut­bol, szy­bkie kon­trata­ki, a Lechia zawsze starać się grać piłką — twierdzi Jose Mari Bakero, opiekun Lecha.

Jego zdaniem nie znaczy to jed­nak, że to będzie znacznie łatwiejszy mecz. - To inny prze­ci­wnik. Ter­az po zwycięst­wie na pewno będzie uskrzyd­lony. Czeka nas trudne spotkanie. W poprzed­nim sezonie zagral­iśmy z nimi dobre spotkanie, cho­ci­aż oni wygrali. Ter­az mamy okazję na rewanż — przyz­na­je trener.

Ma on jed­nak przede wszys­tkim oczeki­wa­nia wzglę­dem swo­jego zespołu. – Spodziewam się tego, co ostat­nio pokaza­l­iśmy, czyli ambicji, woli wal­ki i agresy­wnoś­ci, gdy będzie trze­ba to pokazać – zauważa. – Cały czas rozwi­jamy się w dobrym kierunku, mamy jed­nak cały czas wiele rzeczy do popraw­ienia. Dzisi­aj zro­bil­iśmy anal­izę wszys­t­kich stałych ele­men­tów gry. Tego, co było dobrze i tego, co było źle. Trze­ba po pros­tu dalej iść do przo­du. To, co ter­az jest dla mnie najważniejsze, to to, że struk­tu­ra drużyny jest coraz solid­niejsza. Staramy się zawsze zapro­ponować nasz sposób gry, a tego nie da się zro­bić w ciągu kilku miesię­cy, na to potrzeb­ny jest czas, czas i jeszcze raz czas – dodaje.

Częs­to wyda­je się, że Lechit­om braku­je szy­bkoś­ci, mimo, że coraz lep­iej roz­gry­wa­ją piłkę. Tren­er jed­nak jest zad­owolony z postępu, jaki robi jego druży­na. — Są takie mecze, gdzie moż­na strzelić szy­bko, ale każdy mecz jest inny. Prze­ci­wni­cy też prze­cież gra­ją. Jeżeli wyświ­etlilibyśmy wideo z poprzed­niego meczu — 20 pier­wszym min­ut, zobaczylibyśmy, gdzie zawod­ni­cy rywala byli ustaw­ieni na boisku, że byli dobrze przy­go­towani. W drużynie najważniejsza jest równowa­ga – tłu­maczył szkoleniowiec.

Szkole­niowiec zawsze pod­kreśla, że każdy mecz jest inny, tak samo jak prze­ci­wnik. Wygrana z Koroną, w poprzed­nim meczu nie oznacza, że z następ­nym prze­ci­wnikiem będzie łatwiej. W tym wypad­ku z Lechią. - To druży­na, która zawsze stara się grać w piłkę, co jest dobre. To druży­na, która może grać w różnych sys­temach, np. w tym sezonie, w niek­tórych frag­men­tach spotkań, gra­ją różnym ustaw­ie­niem. Na chwilę obec­ną maja 12 punk­tów, ale gdy­by wygrali, mieli­by 15 zna­jdą się tylko trochę za nami. Ja widzę, że ich gra, mimo porażek, cały czas idzie w pewnym kierunku - uważa.

Lech jest ter­az z czołów­ce tabeli, jed­nak w tej chwili kil­ka drużyn ma bard­zo podob­ny bilans punk­towy, a to znaczy, że nie moż­na jed­noz­nacznie stwierdz­ić jak będzie to wyglą­dało po kilku następ­nych meczach. - W tym momen­cie w tabeli jeszcze nic nie jest określone. Nie podzieliła się ona na blok tych, którzy wal­czą o tytuł i tych, którzy wal­czą o utrzy­manie – zakończył Bakero.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress