Bakero chce nauczyć zespół dyktować tempo meczu

Jose Mari Bakero od swo­jego zespołu wyma­ga umiejęt­noś­ci kon­trolowa­nia i dyk­towa­nia tem­pa meczu. Zawod­ni­cy muszą wiedzieć, kiedy należy przyśpieszyć, a kiedy zwol­nić. – Po takich umiejęt­noś­ci­ach poz­na­je się kla­sową drużynę – pod­kreśla trener.

Zdaniem opieku­na Lecha w tej drużynie nadal braku­je piłkarzy, którzy będą potrafili to uczynić. Chce on jed­nak w najbliższym cza­sie nad tym popra­cow­ać. – Nie mamy zawod­ników, którzy przełamią rytm spotka­nia. Musimy nauczyć się, kiedy moż­na grać w piłkę, a kiedy robić wszys­tko żeby prze­ci­wni­cy w nią nie grali – tłu­maczy Hiszpan.

Mimo dużych oczeki­wań kibiców doty­czą­cych tem­pa spotka­nia i utrzy­ma­nia jego na wysokim poziomie druży­na powin­na potrafić umieć tę wartość reg­u­lować. – Na pewno nie da się zagrać meczu w ryt­mie, w którym zaczy­namy spotka­nia, tak jak z Wisłą czy Jagiel­lonią – zaz­nacza Jose Mari Bakero. – Kibice chcą ład­nej gry. Zależy czy jesteśmy do niej przy­go­towani czy nie. Uważam, że ten zespół może taki fut­bol pokazać. Nie na przestrzeni całego meczu, lecz pracu­je­my nad tym – doda­je.

Piłkarze muszą w opinii tren­era obser­wować spotkanie i dos­tosować swój poziom sportowy do prze­biegu meczu. – Dużo na ten tem­at roz­maw­iamy. Tłu­maczymy, jak to zro­bić, ale i oglą­damy. Oni muszą zrozu­mieć, że dyk­tu­ją tem­po meczu, według włas­nych potrzeb – zauważa szkoleniowiec.

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress